Zaopatrovanie chorých

O pomazanie chorých môžete požiadať v sakristii kostola alebo na farskom úrade.

V prípade súrneho zaopatrovania volajte na farské číslo 031/789 28 67.

 

Zaopatrovanie chorých v nemocnici:

 

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta

tel: 031/78 08 287

e-mail: galanta.fara@gmail.com

Fakultná Nemocnica Trnava

tel: 0910 852 005

e-mail: duchovnasluzbatt@gmail.com

 

Kontakt(y)