Sviatosť manželstva

Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.

Sv. Ján Pavol II.

O cirkevný sobáš môžu snúbenci požiadať na farskom úrade najneskôr 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

Dokumenty potrebné k sobášu:

 • Cirkevná sobášna zápisnica – vypisuje sa na farskom úrade
 • Štátna sobášna zápisnica – vybavuje sa na štátnej matrike v Seredi (treba si vziať občiansky preukaz a rodný list)
 • Krstný list – ak ženích alebo nevesta neboli pokrstení v Seredi, je potrebné si oň požiadať na farskom úrade v mieste krstu. Nesmie byť starší ako 3 mesiace!
 • Dišpenz (v prípade že jedna zo stránok nie je katolícka) – vybavuje sa na farskom úrade
  • katolícka stránka sa pred svedkami zaviaže, že sa vynasnaží, aby deti boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere
  • nekatolícka stránka podpíše, že je oboznámená so záväzkom svojho partnera a že nebude brániť vo viere katolíckej stránke
 • Licencia k sobášu – ak ani jedna zo stránok nepatrí do našej farnosti Sereď, je potrebné si vypýtať povolenie k sobášu od kňaza farnosti ženícha/nevesty (stačí jedno)
 • Delegácia k sobášu – ak nesobáši kňaz z našej farnosti, je potrebné, aby žiadal tzv. delegáciu
 • Údaje o svedkoch – svedkom môže byť ktokoľvek, kto má min. 18 rokov a je svojprávny
 • Predmanželská náuka – treba absolvovať predmanželskú prípravu