Komunita EDEN

Vznik a história komunity

Komunita Eden má svoje korene v našej farnosti už od roku 2011. Vtedy sme ešte ako mladí na fare založili spoločenstvo Youth (z ang. mládež). Niekoľko rokov sme sa stretávali pravidelne týźdeň čo týždeň a rástli sme nielen počtom, ale aj vekom. Postupne sme vstupovali do rôznych služieb či už vo farnosti, meste alebo na Slovensku. Spolčenstvo rástlo a v roku 2020 sme si uvedomili, že je pred nami ďalší krok. Preklopili sme naše fungovanie zo spoločenstva pre mladých do komunity Eden pre kohokoľvek. Stretká sme v minulosti mávali na fare, ale nakoľko nás je viac ako 80, z kapacitných a časových dôvodov sme v spolupráci s mestom prešli do priestorov v DK Sereď. Tam mávame stretká dodnes.

Kto sme?

Komunita Eden je spoločenstvo ľudí, ktorí v istom momente svojho života stretli Boha ako svojho milujúceho Otca a rozhodli sa kráčať za Ním. Komunita je práve to miesto, kde sa stretávame a na tejto ceste sa navzájom povzbudzujeme, inšpirujeme sa, svedčíme si a stojíme za sebou. Veríme, že cirkev je a má byť duchovnou rodinou.

Naša komunita je katolícka komunita a má svoj domov v katolíckej cirkvi vo farnosti Sereď. Našou túžbou je žiť podobnú komunitu, aká je opísaná v knihe Skutkov apoštolov. Deti, mládež, dospelí a aj starší členovia žili spolu, modlili sa spolu, slúžili spolu, stretávali sa po domoch a v chráme. Stáli za sebou, mali k sebe úctu, počúvali sa, podporovali sa, boli tu jeden pre druhého. Nežili individualistickým spôsobom života, ale vzájomne sa delili o všetko, čo bolo potrebné a podľa toho, kto čo mal. Zároveň vytvárame priestor s hodnotami, ktoré veríme, že sú dôležité aj pre ďalšie generácie – naše deti, ktoré v tejto kultúre môžu odmalička vyrastať. Veríme, že práve toto je jeden z kľúčových významov našej vízie – budovať a žiť zdravú komunitu. Chceme vytvárať zázemie, na ktorom budú môcť vyrastať ďalšie generácie.

Zdravá komunita, samozrejme, aj vychádza a slúži, preto sa venujeme aj rôznym službám a aktivitám či už v komunite, farnosti, meste, ale aj na Slovensku. Naša služba je zameraná na rôzne oblasti. Veríme, že čokoľvek robia naši členovia pre Božie kráľovstvo, to robí zároveň naša komunita pre Božie kráľovstvo.

Naša vízia

„ŽIŤ ZDRAVÚ KOMUNITU“

O čo nám ide?

Z vlastnej skúsenosti vieme, že individualistická viera nefunguje. Potrebujeme spoločenstvo. Keď sa obrátime, potrebujeme ďalších bratov a sestry, ktorí nám na tejto ceste budú pomáhať obzvlášť v náročných časoch. Veríme, že odpoveďou pre krízu, v ktorej sa dnes naša spoločnosť nachádza, nie je neustále argumentovanie veriacich neveriacim a opačne. Spoločenstvo – komunita, je práve to miesto, kde sa chceme učiť žiť evanjelium v našom každodennom praktickom živote. V škole, rodine, práci, na ulici… Toto sú tie miesta, kde my ako kresťania potrebujeme byť svetlom, nie len ústami. A práve o to nám ide. Pomôcť každému z nás žiť svoju vieru spôsobom, ktorý bude prinášať Jeho svetlo do každej oblasti, v ktorej sa nachádzame. Ak náš život žijeme podľa Biblie, je to najlepší spôsob evanjelizácie!

Čo robíme?

 • organizujeme pravidelné stretnutia celej našej komunity raz za mesiac,
 • organizujeme stretká pre mladých – Eden Youth,
 • je nám každoročne zverená birmovanecká príprava vo farnosti,
 • mládežnícke hrané sv. omše,
 • organizujeme víkendovky a formačné kurzy,
 • organizujeme rôzne aktivity pre detičky,
 • organizujeme letný Camp komunity,
 • pravidelne organizujeme množstvo voľnočasových aktivít (športové aktivity, turistika a lezenie, pikniky, filmové večery a pod.),
 • ponúkame miesto pre rast a formáciu v rôznych oblastiach nielen duchovného života,
 • modlitebná pomoc – či už priamo modlitba príhovoru alebo žehnanie „na diaľku“,
 • koučing & poradenstvo,
 • ponúkame miesto, kam môžete patriť – duchovnú rodinu, ktorá sa o seba stará,
 • pomáhame odhaliť a žiť naše osobné poslanie, ktoré máme od Otca na tejto Zemi,
 • spolupracujeme s rôznymi organizáciami na Slovensku (ZKSM, eRko, Godzone, …).

Môžem sa pridať?

Samozrejme! Budeme veľmi radi. Ak Vás komunita zaujala, stačí sa ozvať na niektorý z kontaktov (viď. pod článkom). Cieľom tohto článku je odkomunikovať to, kto sme. Ak Vás to zaujalo a máte ďalšie otázky, veľmi radi sa spolu s Vami stretneme alebo si môžeme zavolať a radi odpovieme na všetko, čo Vás bude zaujímať.

Ak sa neskôr rozhodnete stať našimi členmi, naše fungovanie je nasledovné. Raz do mesiaca mávame veľké stretko celej komunity, kde sa stretnú všetci členovia. Je to vždy posledná nedeľa v mesiaci o 16.00. Počas stretnutia máme modlitby chvál, ak je to možné, tak aj sv. omšu, vyučovanie, svedčíme si, jednoducho, trávime čas spolu! Počas týchto stretnutí máme aj detský kútik.

Okrem toho je tu možnosť pripojiť sa do malej skupinky. Tieto skupinky sú zamerané na zdieľanie, vzájomné žehnanie si, vzťahy a priateľstvá. Malá skupinka sa stretáva podľa potreby jej členov. Odporúčame aspoň raz do mesiaca, ale máme skupinky, ktoré sa stretávajú aj každý týždeň.

Stretká mladých – Eden Youth – sú každý piatok o 18:00. Vždy v jeden piatok začíname o 18:00 hranou mládežníckou sv. omšou a každý druhý piatok sa stretávame o 18:00 v Dome kultúry.

Okrem toho mávame príležitostné víkendovky a letný Eden Camp. 
Je to letný niekoľkodňový tábor, kde sme spolu ako rodina. Spolu sa modlíme,
spolu oddychujeme, športujeme… jednoducho, žijeme!

Kontakt

Stretnutia komunity: DK Sereď, Školská 118/1, prvé poschodie
Kancelária: Niklová 2190, Sereď 926 01

Web: www.komunitaeden.sk
Email: info@komunitaeden.sk
Mobil: +421 911 926 125

Brožúra

Články z kategórie Eden: