eRko – HKSD

O nás

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je celoslovenská organizácia orientujúca sa na výchovu detí v kresťanskom duchu. eRko – od písmena R, ktoré symbolizuje heslo eRkárov: Radosť Rozdávaním Rastie a motto eRka: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Prvé stretko eRka v Seredi sa uskutočnilo 23. októbra 2005. Našlo sa pár mladých ľudí, ktorí sa chceli venovať deťom a potom sa našlo veľa detí, ktoré chceli na eRko chodiť. Hneď na prvé stretko prišlo 24 detí.

Na stretkách sa venujeme predovšetkým výchove detí v duchu kresťanských hodnôt formou rozhovorov na rôzne témy, scénok, dynamík. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby mali v Ježišovi dobrého priateľa, ukázať im dôležité životné hodnoty, vieru, a tiež vytvárať pekné kamarátske spoločenstvá.

Na stretkách sa tiež veľa hráme, súťažíme, spievame, tancujeme, kreslíme a modlíme sa. Zapájame sa do kampaní, ktoré eRko na celom SR vyhlasuje, napr. Deň počatého dieťaťa, Vypni telku zapni seba, Detský čin pomoci, Dobrá novina a Výchovné programy.

Deň počatého dieťaťa – Biela stužka – nosením bielej stužky prejavujeme úctu k životu nenarodeného dieťaťa

MINIdigi (pôvodne Vypni telku, zapni seba!) – počas májového týždňa deti motivujeme k tomu, aby svoj čas prežívali zmysluplne a tvorivo, ponúkame im rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť, aby mali menej času na televíziu 

DOBROčiny (pôvodne Detský čin pomoci)– v mesiaci október sa zameriavame ešte viac na poukázanie zmyslu pomoci druhým a dobrých skutkov, deti sa samostatne i spolu so stretkom  usilujú pomáhať, kde treba

Dobrá novina – koledovanie detí vo vianočnom čase. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou pre potreby núdznych v krajinách subsaharskej Afriky.


Stretká vo farnosti

ERKO stretká sú pre všetky deti od 2. do 8. ročníka ZŠ (vrátane).

INFORMÁCIE O STRETKÁCH (bývajú OKREM prázdnin a štátnych sviatkov):
eRko stretká bývajú v šk. roku 2023/2024 každý párny týždeň v piatok od 15:45 do 17:00 vo farskej klubovni (vchod cez sivú bránku za kostolom).

Tešíme sa i na nových členov 🙂

Zodpovedná osoba eRka (ZOF) za farnosť Sereď je Andrej  Macho.
Členmi komisie Dobrej noviny pre Trnavskú arcidiecézu je Maťa Ševčíková (Šala) a Peter Madeja (Dechtice).
Zodpovedná osoba za Dobrú novinu vo farnosti Sereď je Alžbeta Kojšová.
Programovou koordinátorkou Dobrej noviny za eRko Sereď je Alexandra Sűttőová.

erko tab16 1

VIAC O TOM ČO JE ERKO NÁJDETE NA:
www.erko.sk
PÔSOBENIE V SEREDI: http://sered.erko.sk/sered/posobenie


Články z kategórie eRko: