Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každý rok. Na prípravu k sviatosti birmovania sa prihlasujú žiaci 9. ročníka základných škôl alebo kvinty na osemročných gymnáziách, cez pani katechétky, na začiatku školského roka. Príprava potom prebieha počas školského roka.

Starší, ktorí už ukončili základnú školu, a chceli by pristúpiť k sviatstosti birmovania, sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätej omši v sakristii kostola, a začať prípravu k prijatiu tejto sviatosti.