Dekanát

Na rozvíjanie pastoračnej starostlivosti spoločnou činnosťou sa viaceré susedné farnosti môžu spojiť do osobitných zoskupení, akými sú dekanáty. Na čele dekanátu stojí dekan, ktorý sa nazýva aj arcipresbyter.

Seredský dekanát

DEKANÁTNY ERB

Farnosť ABRAHÁM

filiálky: Hoste

Vdp. ThLic. Ondrej Chrvala; farský administrátor

Abrahám 411, 952 45

tel: 031/789 94 35

e-mail: abraham@fara.sk

web: www.abraham.fara.sk

 

Farnosť DOLNÁ STREDA

Vdp. Mgr. Martin Ferenc; farský administrátor

Kostolné nám. 290, 925 63 Dolná Streda

tel: 0911 111 770

e-mail: farnost.dolnastreda@abu.sk

web: www.fara.dolnastreda.sk

 

Farnosť GÁŇ

filiálky: Nebojsa

Vdp. Mgr. František Krnáč; farský administrátor

Gáň 100, 925 31

tel: 0909 250 484

e-mail: farnost.gan@abu.sk

web: www.gan.fara.sk

 

Farnosť HÁJSKE

Vdp. Mgr. Marián Antal; farský administrátor

Hájske 43, 951 33

tel: 037/ 781 90 29

e-mail: farnost.hajske@abu.sk

 

Farnosť PATA

filiálky: Pusté Sady

Vdp. PhDr. Ladislav Kuna; farár

Dlhá 720, 925 53

tel: 031/786 00 94

e-mail: farnost.pata@abu.sk

 

Farnosť PUSTÉ ÚĽANY

Vdp. Mgr. Daniel Vachan; farský administrátor, školský dekan

Poroská 51, 925 28

tel: 031/784 55 90

e-mail: farnost.pusteulany@abu.sk

web: ulanyfara.webnode.sk

 

Farnosť SEREĎ

Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor; farár dekan

Vdp. Mgr. Ladislav Mišura; kaplán

Vdp. Šimon Rábara; výpomocný duchovný

Kostolná 10, 926 01

tel: 031/789 28 67

e-mail: dekan.sered@gmail.com

web: sered.fara.sk

 

Farnosť ŠINTAVA

filiálky: Vinohrady nad Váhom

Vdp. Mgr. Ján Fordinál; farár, honorárny dekan

Námestie V. Jukla a S. Krčméryho 13. 925 51 Šintava

tel: 031/789 23 31

pohreby vybavujte na tel. čisle: 0903 677 718

e-mail: farnost.sintava@abu.sk 

 

Farnosť ŠOPORŇA

filiálky: Štrkovec

Vsdp. Libor Škriputa, kanonik; farár

ThDr. Teodor Kamody; výpomocný duchovný

Šaľská 33, 925 52 Šoporňa

tel: 031/787 41 21

e-mail: lskriputa@gmail.com 

soporna@fara.sk

web: www.soporna.fara.sk

 

Farnosť ŠÚROVCE

Vdp. Mgr. Dobromil Zifčák, PhD.; farský administrátor

Horná 1, 919 25 Šúrovce

tel: 0948 237 387

e-mail: farnost.surovce@abu.sk

web: www.surovce.fara.sk