Spoločenstvá

Miništranti

Vedúci: p. kaplán

Vedúci za miništrantov: Peter Skupin a Matej Kurbel

Stretnutia: každý druhý utorok po svätej omši


eRko – HKSD

Zodpovedná osoba (ZOF): Andrej Macho

Kontakt: andrej.macho@erko.sk

Stretnutia: každý nepárny piatok o 15:45 vo farskom pastoračnom centre

Pre koho: deti 2. až 8. ročníka ZŠ

Web: sered.erko.sk


Chrámový zbor GAUDETE

Zodpovedný vedúci: Andrea Ruczová

Nácviky: pondelok o 19:00, v pastoračnom centre


Detský spevokol


Modlitby matiek


Ružencové bratstvo


Mariánske kňazské hnutie


Sestry sv. Cyrila a Metoda


Komunita EDEN

Kancelária: Niklová 2190, Sereď 926 01
Stretnutia komunity: DK Sereď, Školská 118/1, prvé poschodie

Web: www.komunitaeden.sk
Email: info@komunitaeden.sk
Mobil: +421 911 926 125
Facebook: komunitaeden
Instagram: @edenyouthkomunita


Skupina Božieho slova – SBS

Zodpovedný vedúci: Richard Gerhát Kontakt: rgerhat@gmail.com

Stretnutia: každý štvrtok po večernej sv. omši (teda o cca 18:45) vo farskom pastoračnom centre

Pre koho: pre každého, kto sa rád modlí ruženec a rád rozjíma nad Božím slovom