Šintava: Farské oznamy od 13. do 19.11.2023

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 11. 2023 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 17.30 – Š Peter a Mária Šulákoví, rodičia a súr. z o. s.
Streda 17.30 – Š Ján a Júlia Miklošíkoví, rodičia a súr. z o. s.
Štvrtok 17.30 – Š Za Božiu pomoc pre brata
Piatok 15.20 – V Poďakovanie pri životnom jubileu 90 rokov
17.30 – Š zať Radko a vnučka Michaela
Sobota 15.20 – V za zomrelého Klausa
17.30 – Š Jozef Balog a Martin Bohm
Nedeľa 07.00 – Š Ľudovít a Terézia Marcinkechoví a r. z o. s.
08.30 – V Michal a Zuzana, dcéra Anna, syn Ján a nevesta Mária
11.00 – Š za farníkov

_______________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa

19. 11. 2023

– 33. cezročná nedeľa

______________________________________________

Oznamy:
– Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov 30 – 48 a na Vinohradoch 600 – 630.
– Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
– Číslo charitatívneho účtu Šintavskej farnosti je: IBAN  SK27 0900 0000 0000 2408 6654
– Od pondelka 13.11. začína Trnavská novéna. Program je pri vchode.
– V utorok o 19.00 na Vinohradoch bude adorácia pre mužov.