FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy | Farnosť Sereď

Farské oznamy od 15. do 21. augusta 2022

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. augusta 2022
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok
7:00
Za + svokrovcov Helenu a Jozefa
16:00 Čepeň Za nových obyvateľov Čepeňa
18:00
Za farnosť 
Ut
16.08.
Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
18:00
Za + otca Cyrila
St
17.08.
 
18:00
Za  + Jozefa Juriša a + príbuzných
Št
18.08.
Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
18:00
Za + syna Radima, sestru Máriu, brata Ladislava a rodičov
 
Za + Jozefa Skubeňa
Pia
19.08.
Sv. Jána Eudesa, kňaza, ľubovoľná spomienka
18:00
Poďakovanie za dožitých 80 rokov života p. Marty Martinkovičovej a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
So
20.08.
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Za + Fridolína Jánošíka
18:00
Za + Soňu Lukáčovú
Ne
21.08.
21. nedeľa v cezročnom období
7:30
Za + manžela Jozefa a dcéru Ivetku
Čepeň
9:00
Za + Pavla a Jozefínu Gálových a rodičov z oboch strán
10:30 Za farnosť
18:00
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre manželov Tomáša a Dáriu k 1. výročiu sobáša

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • V nedeľu 14. augusta sa konajú ČEPENSKÉ HODY. Z toho dôvodu rušíme svätú omšu  o 9:00 hod. Sv. omša pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie začína o 10:30 hod. Hl. celebrantom bude generálny vikár Trnavskej arcidiecézy    Mons. Peter Šimko.
  • Na sv. omšu ku kaplnke pôjdeme v tradičnej procesii. Procesia, od farského kostola do Čepeňa, sa pohne o 9:30 hod. Po slávnostnej sv. omši bude procesia pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa pomodlíme Loretánske litánie. 
  • V tomto roku plánujeme sláviť aj vigíliu pred hodami s mládežníckym programom. V sobotu bude o 20:00 hod. krížová cesta v areáli kaplnky a po nej o 21:00 hod. sv. omša v kaplnke. 
  • Do čepenskej kaplnky sa nám podarilo  zabezpečiť pripojenie na elektrickú sieť. Bol to pomerne zložitý administratívno-technický proces. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tejto veci angažovali. Tiež ďakujeme za zapožičanie agregátu, ktorý sme dočasne používali  na výrobu el. energie.
  • Farská púť do Marianky sa koná v sobotu 1. októbra 2022 o 10:00. Bude to zároveň Fatimská sobota sereďského dekanátu. Záujemci sa môžu nahlásiť u pani Nižňanskej. 
  • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí ste sa podieľali na prípravách vigílie, ďalej procesie k úcte Nanebovzatej Panny Márie, zvlášť chlapom,  miništrantom, kantorovi, organistovi, rodine Hrotkovej, ktorá sa stará o kaplnku, chlapom za prípravu areálu a ženám za upratanie kaplnky a celého areálu, za zabezpečenie ozvučenia na procesiu a sv. omšu.  Nech Vám to Boh všetkým odmení.
  • Pán dekan od utorku bude čerpať dovolenku.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67