FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy | Farnosť Sereď

Farské oznamy od 23. do 29. novembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. novembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.11.
Sv. Klementa I., pápeža, mučeníka
7:00
Na úmysel celebranta 
18:00
Za +  Bohuslava Čačaného
Ut
24.11.
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoloč., mučeníkov
7:00
Za vyslobodenie duší z očistca
18:00
Za + Teréziu Melišíkovú a manžela Gašpara
St
25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
7:00
Za obrátenie hriešnikov  
18:00
Za +  Emíliu Frankovú
Št
26.11.
7:00
Na úmysel ordinára
18:00
Za +  Bernardínu Očenášovú a Milana Herega
Pia
27.11.
7:00
Na úmysel celebranta
18:00
Za + Máriu Bohunickú, rodičov z oboch strán a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu 
So
28.11.
Panny Márie v sobotu
7:00
Za + kňaza Františka Guldana 
 
18:00
Za + Kvetoslavu a Františka Verešových 
Ne
29.11.
1. adventná nedeľa
7:30
+ Jozefínu a Ferdinanda Nemetzových, rod. z oboch strán a Pavla Popluhára
 
Kostol
9:00
+ Viliama Holíka
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Moniku Bellayovú

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od pondelka môžeme opäť vo väčšom počte byť účastní na svätej omši, a to do 50% kapacity našich kostolov. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):
  • 1. sv. omše môžu byť len s výlučne sediacimi veriacimi a šachovnicovým sedením - V našom kostole by mali byť obsadené lavice v počte 3 osôb, najskôr sa obsadzujú voľné lavice a podľa potreby aj ľavice uzavreté šnúrkou, pričom treba rešpektovať šachovnicové sedenie. Vedľa ľavíc je  rozmiestnených 95 stoličiek. V týždni nie je problém s obsadzovcaním miest na sedenie. V nedeľu bude v kostole služba, ktorá vás usmerní;
   2. Obrady krstu, sobáša a adorácia sú limitované na 1 osobu na 15 m2 (čiže v našom kostole 28 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami; v prípade pohrebu vonku zachovať dvojmetrové rozostupy;
   3. je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky;
   4. osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť zakazuje. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Zvlášt veriaci rizikových skupín (seniori, chronicky chorí) by mali zvážiť účasť na sv. omši.
   
 • Vysluhovanie sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania bola 2-krát preložená. Najnovší termín je túto sobotu 28. novembra o 14:00 hod. Kostol bude vyhradený pre birmovancov, birmovných rodičov a 2 členov z každej rodiny. Prosíme birmovancov, aby po nedeľných sv. omšiach priniesli do sákristie vyplnené birmovné lístky, rodičia by sa po jednotlivých nedeľných sv. omšiach mohli stretnúť v zadnej časti kostola, keďže sa nám nedá spraviť spoločné stretnutie rodičov. Tiež dostanú presné inštrukcie pomocou mailu. Vo štvrtok o 19:00 hod. bude nácvik birmovancov a v piatok od 14:00 do 16:00 sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov. 
 • Sv. omša v nedeľu o 9:00 hod. bude dočasne v kostole - kvôli väčšej kapacite kostola a navyše je kaplnka dočasne odpojená od elektrického prúdu.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67