eRko stretká v novom šk. roku

Animátori eRka pozývajú deti na pravidelné eRko stretká v šk. roku 2023/2024, ktoré sa budú konať každý párny týždeň v piatok (okrem prázdnin a sviatkov) od 15:45 – 17:00 h.

Viac informácií na plagáte …

 

hlavný web: www.erko.sk

web stránka eRka v Seredi: www.sered.erko.sk

e-mail: sered@erko.sk