Emeritný trnavský arcibiskup oslávil životné jubileum aj vo farnosti Sereď

Dňa 9. októbra 2023 emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, oslávil svoje životné jubileum – 90. narodeniny. Pri tejto príležitosti zavítal aj do svojej bývalej farnosti v Seredi, kde slávil v nedeľu – 5. 11. 2023 –  ďakovnú svätú omšu vo farskom kostole Jána Krstiteľa.

Hlavným kazateľom na sv. omši bol seredský farár a dekan Ján Hallon, ktorý vo svojej homílií spomenul významné životné medzníky oslávenca a jeho pôsobenie vo farnosti. Okrem iného priblížil prítomným, prečo sa tak rád vracia na miesto, kde prežil skoro 20 rokov ako kaplán, farár a neskorší dekan, až do svojho odchodu na Arcibiskupský úrad.  „Jeho pôsobenie“ – ako ďalej zdôraznil miestny dekan, „prerástlo hranice farnosti tým, že podporoval stretnutia cirkevných hnutí a spoločenstiev počas komunistického režimu, a tiež ukrývanie a distribúciu náboženskej literatúry zo zahraničia. Dnes je táto literatúra súčasťou pamätnej izby v priestoroch Farskej pivnice“.

Spomienky seredských veriacich na osobu Mons. Jána Sokola sú stále živé, čo potvrdila aj ich bohatá účasť na liturgickom slávení. Na záver bohoslužby sa prítomným veriacim prihovoril i samotný jubilant svojim typickým srdečným a žoviálnym prejavom, v ktorom povzbudil veriacich, aby aj v tejto neľahkej dobe „zostali verní Cirkvi, nedali sa zlomiť, aj keď to bude vyžadovať veľké obety“.