FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farnosti dekanátu

  • Ostatná aktualizácia: utorok, 31. december 2019, 15:17
  • Napísal: Administrátor
  • 08 júl

DEKANÁT SEREĎ
(Barokovo-klasicistický kostol z roku 1781, patrocínium sv. Jána Krstiteľa.)

DEKANÁTNY ERB
Erb seredskeho dekanatu

Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci striebrom previazaný zlatý vetvovitý latinský kríž striedavých sukov s priviazanou nadol položenou vlniacou sa striebornou koruhvou so znamením červeného heroldského kríža. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s dvoma strapcami na čiernej šnúre.
Pustovnícky kríž so zástavou víťazstva – jeden z atribútov sv. Jána Krstiteľa.
Sedemcípa hviezda – symbol Panny Márie.

Orientačné štatistické údaje seredského dekanátu: (zdrojom je SODB z roku 2011)

Rozloha dekanátu: 212 916 738 m2
Počet obyvateľov v dekanáte: 36 646
          
  Z toho:

rímskokatolíkov: 27 088
gréckokatolíkov: 66
pravoslávných: 39
evanjelikov: 430
reformovaných: 225
bratskej cikrvi: 5
metodistov: 99
husitov: 5
baptistov: 9
starokatolíkov: 11
iné: 439
bez vyznania: 5306
nezistené: 2924

Dekan: Vsdp. Libor ŠKRIPUTA, kanonik; tajomník Presbyterskej rady a konzultor trnavskej arcidiecézy

Školský dekan: Vdp. Mgr. Marián KOLENČÍK; farský administrátor v Šúrovciach

Liturgický poradca: Vdp. Mgr. Martin FERENC; farský administrátor v Dolnej Strede

Špirituál: Vdp. Mgr. Ján FORDINÁL, honorárny dekan; farár v Šintave

 

Farnosti seredského dekanátu:

1. FARNOSŤ ABRAHÁM
(filiálka: Hoste)

Vdp. Mgr. Ondrej CHRVALA; farský administrátor ond chrv
Abrahám 411, 925 45
tel: 031/ 789 94 35
e-mail: abraham@fara.sk
web: www.abraham.fara.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/abraham
Kostol: Patriarchu Abraháma (1782)
2. FARNOSŤ DOLNÁ STREDA
Vdp. Mgr. Martin FERENC; farský administrátor farar-dolnastreda 
Kostolné nám. 290
Dolná Streda 925 63
tel: 0911 111 770
e-mail: farnost.dolnastreda@abu.sk
web: www.fara.dolnastreda.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/dolna-streda
Kostol: Sv. Jakuba staršieho (1781)
3. FARNOSŤ GÁŇ
(filiálka: Nebojsa)
Vdp. Mgr. Štefan Novanský; farský administrátor gan novansky 
Gáň 100, 925 31
tel:  031/ 780 50 39
e-mail: farnost.gan@abu.sk
web: www.gan.fara.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/gan
Kostol: Svätej Rodiny (12.stor.)
4. FARNOSŤ HÁJSKE
Vdp. Mgr. Marián ANTAL; farský administrátor
Hájske 43, 951 33
tel:  037/781 90 29
e-mail: farnost.hajske@abu.sk
web:
www.sered.fara.sk/dekanat/hajske
Kostol: Sv. Barbory (1841)
5. FARNOSŤ PATA
(filiálka: Pusté sady)
Vdp. PhDr. Ladislav KUNA; farár
Dlhá 720, 925 53
tel:  031/786 00 94
e-mail: farnost.pata@abu.sk
web:
www.sered.fara.sk/dekanat/pata
Kostol: Narodenie Panny Márie (1820)
6. FARNOSŤ PUSTÉ ÚĽANY
Vdp. Mgr. Jozef KOLPÁK; honorárny dekan - farár
Poroská 51, 925 28
tel: 031/784 55 90
e-mail: farnost.pusteulany@abu.sk
web: http://ulanyfara.webnode.sk/farske-oznamy/
Kostol: Sv. Ladislava (1714)
7. FARNOSŤ SEREĎ
(filiálka: Čepeň)
Vsdp. Libor ŠKRIPUTA, kanonik; farár dekan, tajomník Presbyterskej rady a konzultor trnavskej arcidiecézy
Dp. Mgr. Peter BELÝ; kaplán
 
Kostolná 10
Sereď 926 01
tel: 031/789 28 67  
e-mail: dekan.sered@gmail.com
kaplan.sered@gmail.com
web: www.sered.fara.sk
Kostol: Sv. Jána Krstiteľa (1781)
8. FARNOSŤ ŠINTAVA
(filiálka: Vinohrady nad Váhom)
Vdp. Mgr. Ján FORDINÁL; honorárny dekan - farár
Námestie V. Jukla a S. Krčméryho 13
Šintava 925 51
tel: 031/789 23 31
e-mail: rkfu.sintava@gmail.com
web: www.sintava.fara.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/sintava
Kostol: Sv. Martina (1776, najnovšie výskumy
posúvajú datovanie na 13. storočie)
9. FARNOSŤ ŠOPORŇA
(filiálka: Štrkovec)
Vdp. ThLic. Marcel KUBINEC, PhD.; farský administrátor
Šaľská 33
Šoporňa 925 52
tel: 031/787 41 21
e-mail: soporna@fara.sk
web:
www.soporna.fara.sk
Kostol: Panny Márie Snežnej (1710)
10. FARNOSŤ ŠÚROVCE
Vdp. Mgr. Marián KOLENČÍK; farský administrátor školský dekan kolencik foto
Horná 1
Šúrovce 919 25
tel: 033/559 52 57
e-mail: farnost.surovce@abu.sk
web:
www.surovce.fara.sk
Kostol: Sv. Michala Archanjela (1793)