FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Sviatosť manželstva

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov - žiadateľov a to najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

Sobášiť môžeme iba ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalé bydlisko na území našej farnosti.

Ten zo snúbencov - žiadateľov, ktorý je pokrstený v inej farnosti, vyžiada si krstný list z tej farnosti, kde bol pokrstený. V ňom má byť uvedený dátum prvého sv. prijímania, príp. aj birmovky. Ak to v krstnom liste nie je uvedené, je vhodné iným spôsobom doložiť dátum prvého sv. prijímania (pamätný obrázok a pod.).

Ak niektorý zo snúbencov - žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na náukach, ktoré pozostávajú zo stretnutí s týmito témami:

Vieroka - náuka s kňazom
Mravouka - náuka s kňazom
Ostatné témy - na dekanátnom poučení v Šintave
Liturgická príprava (priebeh sobášneho obradu), spísanie sobášnej zápisnice - s kňazom.

 

Dekanátna príprava snúbencov v Šintave

Pripravujete sa na svoj svadobný deň? Máte plnú hlavu starostí? ... svadobné šaty, oblek, sála, DJ, oznámenia..., urobte niečo aj pre seba.
Je to váš jedinečný deň, ale nezabudnite sa na manželstvo dobre pripraviť.

Na predmanželskej príprave vám v niekoľkých prednáškach porozprávame o našich skúsenostiach z dlhoročných manželstiev, v ktorých žijeme. Dotkneme sa bolestivých aj pekných chvíľ, pre ktoré sa oplatí v manželstve žiť, povieme vám ako sme riešili situácie, ktoré život prináša a zaznejú aj odborné rady. Chceme vás ubezpečiť, že manželstvo môže byť aj pre vás tým najlepším ako prežiť pekný a naplnený život s milovaným partnerom.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Najbližší termín predmanželskej prípravy je: 23. a 24. septembra 2022.
Príprava sa uskutoční v piatok od 16:30 do 20:00, v sobotu od 09:00 do 17:00, prestávka na obed od 12:30 do 14:00. 
Prihláste sa cez formulár uvedený tu: prihlasovací formulár


Príprava sa koná vo Farskom centre v Šintave (vedľa kostola).
Kontaktovať Vás budeme iba v prípade, ak bude prevýšená kapacita prihlásených párov na príprave, alebo nastane zmena.

Na príprave snúbencov sa budeme venovať týmto témam:

Manželstvo ako hodnota
Neprimerané očakávania
Komunikácia v manželstve
Riešenie konfliktov
Spravovanie financií
Výchova detí
Sexualita
Prirodzená metóda plánovaného rodičovstva


Dôležité informácie:

Miesto konania:
Farské centrum (vedľa kostola, resp. fary)
Námestie Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla 13
925 51 Šintava

Počet účastníkov je limitovaný, po naplnení sa registrácia zastaví a prihlasovací formulár nebude možné otvoriť.

V prípade nejasností nás kontaktujte 0908747611, 0907798109