FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy | Farnosť Sereď

Farské oznamy od 25. do 31. októbra 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. októbra 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.10.
7:00
Poďakovanie za Božiu pomoc a požehnanie pre brata
18:00
Za Rudolfa a Máriu Chudáčikových, zaťa Jozefa a kňaza Štefana Račka
Ut
26.10.
7:00
Za + Petra Chatrnúcha, brata Daniela a rodičov Štefana a Amáliu
18:00
Za + Vendelína a Katarínu Tvrdíkových a rodičov z oboch strán
St
27.10.
7:00
Za + Júliu Hochmanovú a matku
18:00
Za + Michala a Katarínu Moškových, synov Jozefa a Dominika
Št
28.10.
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 
7:00
Za + Margitu Farskú, manžela Antona a rodičov z oboch strán 
18:00
Za + vnučku Hanku
Pia
29.10.
7:00
Za duše v očistci
17:00   Na úmysel celebranta
18:00
Za + Lenku Schweighofer
So
30.10.

 Panny Márie v sobotu

7:00
Za + manžela Ondreja
18:00
Za + Miroslava Holúbka
Ne
31.10.
31. cezročná nedeľa
7:30
Za + Juraja Mittera
Čepeň
9:00
Za + Gejzu a Cecíliu Nagyových a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov 
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša a rodinu

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V pondelok 25. 10. o 12:30 hod. bude v našom kostole sv. omša vojenského ordinariátu, ktorú bude celebrovať J.E. Mons. František Rábek. 
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v utorok po večernej sv. omši o 18:45 hod.
 • V piatok pri sv. omši o 18:00 máme katechézu pre birmovacov. Z toho dôvodu pridávame aj sv. omšu o 17:00 hod.
 • Na budúci týždeň v sobotu večer a v nedeľu dopoludnia bude pri sv. omšiach páter Martin, misionár - verbista z Indie. Misijné podujatie zakončíme v nedeľu o 15:00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a prezentáciou z misií. Bude možnosť zakúpiť si misijné kalendáre a ďalšie publikácie.
 • Na misijnú nedeľu, minulú nedeľu, sme pre potreby misií vyzbierali 1.410,- eur.  Dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Pre našu farskú charitu v Seredi sme zriadili účet vo Fio banke. Kto by chcel prispieť, môže poukázať peniaze na číslo účtu: IBAN SK61 8330 0000 0025 0205 4825.
 • Pre manželské páry HKR pripravuje víkend pod názvom Originálne manželské rekolekcie. Podujatie sa koná v dňoch 26. až 28. 11. 2021 v Melčiciach - Lieskové pri Trenčíne, v kláštore sestier františkánok. Kontakt na prihlásenie: Igor Miština, tel. 032-7710 550.
 • Ďakujeme brigádnikom za pomoc pri úprave areálu kostola a vo farskej záhrade.
 • Informácie ohľadom synody biskupov pod názvom "Za synodálnu Cirkev" sa nachádzajú na stránke www.synoda.sk. 
 • Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa končí letný čas. Čas na hodinách sa posúva o 1 hodinu dozadu.
 • Čo sa týka opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, galantský okres naďalej zostáva v oranžovej farbe. Opatrenia zostávajú nezmenené.          (V zmysle Covid - automatu robíme zoznam veriacich na bohoslužbách. Ktorí prídete na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu, prineste na lístku napísaný kontakt na seba (stačí uviesť buď mailovú adresu alebo číslo telefónu - meno sa neuvádza z dôvodu ochrany osobných údajov). Prinesený lístok vhoďte do pokladničky v kostole, ktorá je určená na milodary na kvety. Naďalej platia epidemiologické opatrenia - rúško na tvári, dezinfekcia rúk. V prípade nových opatrení budeme vás včas informovať.)
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67