FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Kam vo farnosti

 

KAM vo farnosti?

 

Mládežnícky spevokol

http://www.sered.fara.sk/
spolocenstva/
mladez/spevokol

 • KTO: Každý kto má chuť si zaspievať
 • KDE: V piatok na omši vo farskom kostole
 • KEDY: Nácvik v piatok podľa dohody
 • KONTAKT: Andrea Süttöová, andrea.suttoova@gmail.com
spevokol
Detský spevokol
 • KTOKaždý kto má chuť si zaspievať
 • KDE: Raz za mesiac v nedeľu na omši o 10.30 h vo farskom kostole
 • KEDYNácvik v piatok o 16.45 h v budove vedľa Gymnázia oproti Mestskej knižnice
 • KONTAKT: Zuzana Javorová, Andrej Macho, andrej.macho@erko.sk
spevokol
eRko

Plagát

www.erko.sk

www.sered.fara.sk
/spolocenstva/erko
www.sered.erko.sk

 

 • KTO: Chlapci a dievčatá od 1. do 8. ročníka ZŠ
 • KDE: v novej klubovni (budova vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici)
 • KEDY: každý piatok 16:15 - 17:30 h
 • KONTAKT: Andrej Macho,
  andrej.macho@erko.sk
erko_logo
Miništranti

www.ministrantisered.fara.sk

 • KTO: Každý, kto sa túži ako miništrant podieľať (nielen) na slávení liturgie
 • KDE: okrem sv. omší, stretká na fare
 • KEDY: podľa potreby v sobotu od 16:30.
 • KONTAKT: Andrej Macho, ministranti.sered@gmail.com
log-min-ser
Mládežnícke stretko LaVia

www.sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/
mladez/lavia

 • KTO: Každý, kto sa túži dozvedieť viac o Bohu nielen cez Sväté Písmo a spoznať nových kamarátov
 • KDE: v Pastoračnom centre (fara)
 • KEDY: raz za mesiac v sobotu o 19:15 h a potom každý týždeň v malých skupinkách
 • KONTAKT: Milan Navrátil, lavia.sered@gmail.com
biblia 

Komunita Eden

www.komunitaeden.sk

 • KTO: pre deti, mladých, rodiny aj starších. Jednoducho ktokoľvek, kto chce viac spoznávať Boha ako svojho Otca a zažívať spoločenstvo.
 • KDEv miestnosti Domu Kultúry
 • KEDY: všetci spolu každú poslednú nedeľu v mesiaci o 16.00; okrem toho mládež Eden Youth - každú nedeľu o 17.00

  Stretnutia sa vysielajú aj online pre členov.
 • KONTAKT: Martin Neslušan, info@komunitaeden.sk
eden logo

Spevokol GAUDETE

www.gaudete.eu

 • KTO: každý kto má chuť spievať v speváckom zbore a prispieť svojím talentom aj na koncertoch a slávnostných sv. omšiach
 • KDEv Pastoračnom centre (fara)
 • KEDY: každý pondelok o 19:00
 • KONTAKT: Mgr. Andrea Ruczová, fara.sered@gmail.com
 Gaudete obal
Ružencové bratstvo

porov. napríklad:

www.dmc.sk/rb/bratstvo.html

 • KTO: všetci, ktorí túžia osobitným spôsobom uctievať Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca 
 • KDE: vo farskom kostole
 • KEDY: prvá streda v mesiaci o 18:45
 • KONTAKT: p. Kurbelová
ruzenec

Mariánske kňazské
hnutie

/Fatimské soboty/

www.mkh.sk

 • KTO: všetci, ktorí chcú cez Máriu hlbšie spoznať Krista; všetci farníci 
 • KDE: vo Farskom kostole v Seredi
 • KEDY: spravidla v prvú sobotu v mesiaci o 09:00 (večeradlo pred sv. omšou) a sv. omša o 10:00
 • KONTAKT: p. Hudáková
marianske knazske hnutie
Modlitby matiek a otcov

www.modlitbymatiek.sk

www.modlitbyotcov.sk

 • KTO: Všetky ženy-matky, otcovia
 • KDE: porov. kontakt
 • KEDY: porov. kontakt
 • KONTAKT:
  MM - Mária Hanusová,  0905/144 430
  Jarka Kurbelová, 0908/747 611
  MO - Ján Sojka, 0905/642 878

VIAC INFO

mod_matiek_a_otcov
Spoločenstvá rodín  rodina