FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 01. august 2015, 18:56
  • Napísal: Administrátor
  • 01 aug

Ochota pomáhať iným, venovať im svoj čas a energiu možno dnes zaradiť k čnostiam, ktoré sa začínajú dostávať na "listinu ohrozených druhov". Jednou z organizácií, ktoré sú vo svojom programe zamerané na pomoc robotníkom a zamestnancom v ich „sociálnom postavení a potrebách", patrí Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov, ktoré bolo založené Konferenciou biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí v Badíne 23.1.1996. V roku 1997 sa ZKRZ registrovalo na MV SR ako občianske združenie.

ZKRZ pôsobí hlavne na sociálnom poli v zmysle Kristovej výzvy: "Čokoľvek ste učinili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste učinili." Týmto formuje členov k obetavej službe blížnym. Venuje sa šíreniu sociálnej náuky Cirkvi a jej uplatňovaniu v spoločenskej praxi. Tomuto cieľu slúži hlavne štúdium sociálnej práce, organizované v spolupráci s Trnavskou univerzitou.

Členskú základňu tvoria farské skupiny spolupracujúce s farským úradom a vo farských radách vo sfére sociálnej práce a charity.

Z toho dôvodu bola založená 12.1.2001 farská skupina ZKRZ v zmysle pastoračno-evanjelizačného plánu KBS, s podporou duchovného otca vdp. Jána Bučíka.

Naša práca sa začala získaním miesta v domove dôchodcov, sprevádzaním na lekárske vyšetrenie, žiadosťami o zvýšenie dôchodku z dôvodu bezvládnosti či jediného zdroja príjmu. Pomáhame so žiadosťami o kompenzačné príspevky, pomáhame riešiť spory pri nesprávnom rozviazaní pracovného pomeru, hľadáme zamestnanie i ubytovanie. Jeden člen opravuje strechy a vykonáva menšie opravy pre osamelých ľudí, navštevujeme chorých doma i v nemocnici, pripravujeme chorých na prijatie sviatosti pomazanie chorých.

V súčasnosti neposkytujeme potravinovú ani finančnú pomoc, túto činnosť vykonávajú príslušné štátne úrady. Pri návštevách dávame malé darčeky, ktoré nám otvárajú dvere, ale srdce človeka nám otvára pozdrav od duchovného otca farnosti, viac sa zameriavame na skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Každá návšteva je pre nás vzájomným povzbudením. Máme 16 členov, nejde o to, aby naše spoločenstvo malo samých dokonalých ľudí. Všetko sa vyrieši v láske. Každý člen dostal od Boha dary, ktorými má slúžiť, nikto ich nemá všetky, preto je každý odkázaný na toho druhého, každý dar je dôležitý. Energiu čerpáme zo spoločnej modlitby, Božieho Slova a Eucharistie. Kto nás potrebuje, môže nás stretnúť každý deň po svätej omši, kedy i pred kostolom vybavujeme rôzne záležitosti, alebo nám môže napísať- schránku na listy máme pri dverách kostola. Bez pomoci ľudí vo farnosti nemôžeme fungovať. Potrebujeme ich záujem o susedov v paneláku či ulici. Počet sociálne odkázaných ľudí sa rozrastá, ale mnohí o nič neprosia z hrdosti, iní z bezmocnosti či bezradnosti. Oni i  my sme vďační za každý prejav pomoci a lásky, ktorá sa poskytne.

Margita Horská           

predsedkyňa farskej skupiny