FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Vzácna návšteva u nás

  • Ostatná aktualizácia: utorok, 22. január 2019, 19:57
  • Napísal: Alžbeta Kojšová
  • Návštevy: 572
  • 22 jan

foto relikviaV piatok 18. 1. 2019, v prvý deň týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sme počas večernej sv. omše privítali relikviu sv. Klimenta, ktorú do našej farnosti priniesla sr. Marka Halčinová z Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.  Sv. omšu celebroval dp. kaplán Peter Belý. V príhovore povedal:

„ Ľudia radi navštevujú rôzne pútnické miesta, chodia k hrobom svätých. Hľadajú tam inšpiráciu pre svoj život a prosia o príhovor.
Dnes sme v evanjeliu počuli, že za Ježišom prišlo tak veľa ľudí, že sa k nemu nedalo dostať. Štyria muži preto svojho ochrnutého priateľa spustili cez strechu. Ochrnutý akoby prišiel k Ježišovi.

Aj k nám dnes ktosi prišiel. Kto? Sv. Kliment. Jeden z nás, z našej histórie. Jeho relikvia.


Keď som bol malý chlapec, vzal som doma do rúk album a prezeral som si ho. Bolo v ňom veľa ľudí, ktorí mi boli neznámi, cudzí. Spýtal som sa na nich a mamina mi, ukazujúc na jednu fotku, porozprávala, že na nej je dedko, ktorého som nepoznal, lebo dávno zomrel. A zrazu sa mi cez jej rozprávanie zdal veľmi blízky. Zrazu bol niekto, kto je z našej rodiny, kto k nám patrí.
Podobne známy a blízky sa mi dnes zdá aj Kliment. Niekto z našej histórie, z histórie našej krajiny.

Relikvia sv. Klimenta,  ktorú tu máme,  je prvotná relikvia. To znamená, že je to kúsok z tela svätca, napr. kúsok kosti.
Poznáme aj druhotné relikvie. Tie vzniknú tak, že sa látka priloží na telo svätého, rozstrihá sa a vloží do relikviára, aby si ju ľudia mohli uctiť.

K nám teraz prišla relikvia prvotná, kúsok tela sv. Klimenta, aby sme sa inšpirovali jeho životom. Aby nám on ukázal na Boha, ktorý cez neho robil veľké veci na našom území a potom aj v Bulharsku.
Čo vieme o živote sv. Klimenta?
Spolu s Gorazdom, Naumom, Sávom a Angelárom bol žiakom sv. Cyrila a Metoda. Z jeho životopisu sa dozvedáme, že bol veľmi vzdelaný. Bol teológ, literát, poeta, prekladateľ, pedagóg a venoval sa aj sociálnej činnosti. On sám sa označil za člena slovenského národa.

No Kliment nebol iba žiakom Cyrila a Metoda. Bol aj ich spolupracovníkom, pomáhal im vzdelávať vlastný národ. Po Metodovej smrti spolu s Gorazdom obraňoval dielo Cyrila a Metoda proti franskému kňazovi Vichingovi, ktorému sa klamstvom podarilo očierniť Gorazda a spoločníkov pred pápežom. Pápež Svätoplukovi napísal: „ Ak je to skutočne tak, ako sme počuli, omše v jazyku Slovenov zakazujeme."
A tak sa rozpútalo kruté prenasledovanie Klimenta a spoločníkov. Okrem iného ich nahých vláčili popri Dunaji. Znášali tak nielen zimu, ale aj potupu a hanbu. Zničených a vysilených ich napokon nechali tak. Dúfali, že od vysilenia zomrú. Kliment, Naum a Angelár sa dostali do Bulharska, kde Angelár na následky fyzického vyčerpania zomrel. Kliment a Naum v Bulharsku založili hlaholskú školu. Kliment potom pôsobil v Ochride, kde vyučoval slovansky hovoriace obyvateľstvo a stal sa prvým biskupom staroslovanskej liturgie na Balkáne.
Ešte by sa dalo o Klimentovi toho povedať veľa, ale zatiaľ toľko.
Skôr sa zamyslime, prečo si uctievame relikvie, ostatky, kosti nejakého človeka. 
Už v Starom zákone nájdeme príklad, že keď do hrobu proroka Elizea hodili mŕtveho muža, len čo sa on dotkol Elizejových kostí, ožil.

V Novom zákone máme príbeh o žene trpiacej na krvotok, ktorá verila, že sa uzdraví, keď sa dotkne obruby šiat Pána Ježiša.
Ostatky sv. Klimenta si uctievajú na mnohých miestach. Časť jeho ostatkov si rozdelili pravoslávne krajiny Grécko, Bulharsko a Rusko. Jeho hlava je dodnes uložená v gréckom kláštore sv. Jána Krstiteľa neďaleko Solúna. A jeho relikvie uzdravujú aj dnes. V roku 2007 začal z jeho lebky vytekať voňavý olej. V roku 2009 ním jedna zbožná žena potierala svojej matke rakovinou postihnuté miesta a ona bola z rakoviny uzdravená.

Milí birmovanci, teraz si vyberáte svoje birmovné mená a svojich birmovných patrónov. Nepozerajte sa na to, ktoré meno sa vám páči. Snažte sa vybrať si patróna, ktorý vám bude blízky. Snažte sa inšpirovať jeho životom. Aký bol? Ako žil? V čom môže byť pre mňa príkladom?
Snažme sa žiť tak, aby sa tu Kliment cítil ako doma."

V závere sv. omše sme si mohli vypočuť aj dramatizovaný rozhovor zo života sv. Klimenta. Po záverečnom požehnaní si každý osobne mohol uctiť ostatky sv. Klimenta a poprosiť o jeho príhovor krátkou modlitbou. 

Relikvia sv. Klimenta bude u nás v kostole do konca januára. Každý má možnosť uctiť si ju a poprosiť sv. Klimenta, aby sa u Pána prihováraj aj za našu farnosť.

Modlitba k sv. Klimentovi:

„ Slovami priviedol si národy ku Kristovej viere, skutkami si pozdvihol ľud k božskému životu. Zázrakmi žiariš tým, čo k Tebe s vierou prichádzajú a znameniami osvecuješ Cirkev. Ohlasuješ vieru slovanským národom po všetky veky a utvrdzuješ svoj ľud v pravej viere. Oslavujeme Tvoju úctyhodnú pamiatku. Prosíme Ťa, prihováraj sa za naše duše. Amen.“ (Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda pre vlastnú potrebu)