FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

 • Ostatná aktualizácia: streda, 05. august 2015, 15:09
 • Napísal: Administrátor
 • Návštevy: 2091
 • 05 aug
Cyril a Metod„Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane!“

V rámci prípravy na 1150. výročie príchodu sv. vierozvestov Cyrila a Metoda sa v našej farnosti  dňa 29. - 30. júna 2011 konal v roku 2011

             obrad prijatia a uctenia relikvií sv. Cyrila.

Program:

 16.30 hod. v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi - privítanie

 • Prezentácia o živote a diele sv. Cyrila a Metoda.

             Prezentuje: Mgr.  Šubjaková

 • Divadelné predstavenie s názvom „Ohlasovanie Božieho Slova  

            v rodnej  reči“, spracované sestrami sv. Cyrila a Metoda. Účinkujú: deti     

            a mládež zo Serede

 • Vystúpenie žiakov zo ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa
 • Recitácia  - „Proglas“ – autor sv. Konštantín, Filozof – Cyril
 • Sv. omša – 18,30 hod.
 • Tichá poklona
 • Prenesenie relikvií  k sestrám sv. Cyrila a Metoda v Seredi
 • Sv. omša – 30. júna o 6.00 hod. u sestier, Dolnočepenská 8  

V sakristii bude k dispozícii časový harmonogram k súkromnej adorácii, ktorú si môžete v prípade záujmu vykonať počas celej noci u sestier sv. Cyrila a Metoda, kam budú relikvie sv. Cyrila prenesené.

 

V našej Cirkvi je stále živá úcta svätých. Všetci nosíme spolu s krstným menom a priezviskom aj meno svojho osobného patróna.

Aj ustanovizne sú často pomenované podľa svätca.

    Naša rehoľa  nesie meno sv. Cyrila a Metoda, preto je nám zvlášť blízky  ich duchovný odkaz a úcta relikvie zatiaľ sv. Cyrila, a veríme, že sa nájdu aj ostatky sv. Metoda, prvého arcibiskupa Slovákov.

    S radosťou sme  prijali ponuku p. dekana Petra Cibiru, ktorý je správcom farnosti v Seredi, aby relikvie sv. Cyrila pobudli jednu noc v našej kaplnke, ktorá je tiež zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi.   

    Tým naša rehoľa osobitne prispeje k tomu, aby sa náboženský život na ich orodovanie aj v dnešnej dobe vzmáhal, podobne ako pri ich príchode pred 1150 rokmi do našej  Slovenskej krajiny.

   Vtedy ich osobná prítomnosť a účinkovanie boli prameňom mnohých milostí. Teraz prítomnosť ich relikvie medzi nami a ich oslávenie v nebi nech sú tiež pre všetkých požehnaním.

FOTOGALÉRIA: https://plus.google.com/photos/111046748616836931037/albums/5712425439554103185