Uverejnil: Andrej M.

Šintava: Farské oznamy od 12. do 18.12.2022

Úmysly sv. omší na týždeň od 12. do 18. 12. 2022 v Šintave

Pondelok x x
Utorok 18.00 – Š Za Božiu pomoc pre Lucie
Streda x x
Štvrtok x x
Piatok 17.00 – V Za obrátenie,spásu duší, Božiu pomoc a zdravie v rodine
18.00 – Š Lenka Pavlovičová
Sobota 17.00 – V Poďakovanie za 90 rodov života Emílie
18.00 – Š Za + Máriu,brata Jozefa a rodičov
Nedeľa 07.00 – Š Irenka Maškovičová,vnučka Lenka a Štefan a Mária Javoroví
09.00 – V Za Božiu pomoc pre prvoprijímajúcich
11.00 – Š Za farníkov

_______________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  18. 12.  – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

______________________________________________

Oznamy:
– Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 84 – 104 a na Vinohradoch 570 – 600.
– Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
– V piatok od 15:30 a v sobotu celý deň je spovedanie v Seredi.
V utorok na Vinohradoch je adorácia pre mužov od 19:00.
– V Šintave budú v utorok po omši modlitby za chorých