FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 24. februára do 1. marca 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. februára do 1. marca 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.02.
7:00
+ rodina Královičová
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 40 r. spoločného života a prosba o ďalšiu pomoc a ochranu
Ut
25.02.
7:00
+ Ružena Vaňáková a Róbert Kvičera
18:00
Peter Chatrnúch, brat Daniel a rodičia Štefan a Amália
St
26.02.
Popolcová streda
7:00
+ Imrich Račák a rodičia z oboch strán
18:00
poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
Št
27.02.
7:00
za duše v očistci, na koré si nik nespomína
18:00
Estera Forrová
Pia
28.02.
7:00
poďakovanie za dar života a prosba o ďalšie Božie milosti 
18:00
za posilnenie viery v rodinách 
So
29.02.
7:00
za duše v očistci
18:00
Anna Kalinayová, brat Jozef a rodičia z oboch strán
Ne
01.03.
1. pôstna nedeľa
7:30
poďakovanie za 36 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc
Čepeň
9:00
+ František a Margita Martinkovičoví, dcéra Margita, zaťovia Jozef a Milan a starí rodičia 
10:30 za farníkov 
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Milana

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Začína pôstne obdobie - Popolcová streda 26.02.2020 - deň prikázaného pôstu, zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je dobré sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
  • Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:20 a v nedeľu o 17:00. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.
    Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.
  • Jarná zbierka na charitu bude na budúci týždeň 1.3.2020 v 1. pôstnu nedeľu.
  • Animátori eRka dávajú do pozornosti možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Aj malým darom môžeme spôsobiť veľa radosti. Na stolíku s novinami je potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka. http://sered.erko.sk/sered/aktivity/61-vase-2-urobte-pre-nas-malickost
  • Pôstna krabička: je opäť možnosť zapojenia sa do tejto pôstnej aktivity, pôstne krabičky nájdete na stolíku s novinami.
  • Termín udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti: v sobotu 06.06.2020.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67