FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 3. mája do 9. mája 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. mája 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.05.
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
7:00
Za + súrodencov Jožka, Ernesta a Melanku 
18:00
Za + Štefana a Máriu Ležovičových a starých rodičov z oboch strán   
Ut
04.05.
Sv. Floriána, mučeníka
7:00
Poďakovanie za  pomoc v ťažkej chorobe a dožitých 80 rokov 
18:00
Za + Antona a Janu Kalinayových a brata Ladislava  
St
05.05.
7:00
Za + Jaroslava Baša a rodičov z oboch strán 
18:00
Za ružencové bratstvo  
Št
06.05.
7:00
Za + Martu Benovú 
18:00
Poďakovanie za dožité jubileum a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc aj pre celú rodinu  
Pia
07.05.
Prvý piatok v mesiaci máj
7:00
Za + Štefana Holienčíka a rodičov a starých rodičov z oboch strán 
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Melániu   
So
08.05.
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
17:00 Na úmysel celebranta 
18:00
Za + manžela Františka Kvočeru, za rodičov z oboch strán a za strýčka Jozefa 
Ne
09.05.
6. veľkonočná nedeľa
7:30
Za + Rozáliu Pastyrykovú 
9:00 Na úmysel celebranta 
Čepeň
9:00
Za + rodičov Malíkových 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Máriu a Ladislava Hermanových 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 19. 4. 2021, sú obnovené verejné sv. omše, ale zatiaľ s obmedzeniami: 
 • 1. Kostol môže byť zaplnený tak, aby vychádzalo 15 m2 na osobu - u nás to znamená možnosť sedieť v každej druhéj lavici a po krajoch.
 • 2. Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
 • 3. Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, rezervujeme 6 miest.
 • 4. V kostole je potrebné použiť dezinfekcia rúk a prekryť dýchacie cesty. 
 • 5. Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
 • 6. Prosíme, aby ste pri vstupe rešpektovali usmernenia usporiadateľov.  
 • Z dôvodu obmedzení dopĺňame sv. omše v sobotu večer (o 17:00) a v nedeľu (o 9:00 v kaplnke aj v kostole). Účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok zatiaľ ešte nie je povinná.
 • Úradné hodiny v kancelárii v tomto týždni budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok. Naďalej pokračujeme v stavebných úpravách vstupnej časti  farskej budovy, preto odporúčame, podľa možnosti, vybaviť záležitosti telefonicky na telefónnom čísle RKFÚ 031/789 28 67.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme pol hodinu pred svätými omšami, v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 hod.   
 • V mesiaci máj sa budeme modliť pred sv. omšou, po modlitbe sv. ruženca, Loretánske litánie. Preto ruženec začíname už o 17:20 hod. Tiež povzbudzujeme veriacich, aby sa zapojili do májovej ružencovej reťaze ku ktorej pozval celú Cirkev pápež František. Cieľom je spojiť sa v modlitbe za ukončenie kononakrízy a obnovenie života v spoločnosti. 
 • V rámci bezprostrednej prípravy na 1.sv. prijímanie detí bude v utorok o 16:30 sv. omša pre deti zo ZŠ Komenského. Môže sa na nej zúčastniť jeden rodič spolu s dieťaťom. Účasť je nevyhnutná. V ďalšom týždni budú sv. omše pre deti zo ZŠ Fándlyho. Termíny 1. sv. prijímania zatiaľ neurčujeme, budú závisieť od epidemiologickej situácie a od pripravenosti detí.  
 • Na prijatie sviatosti birmovania sa budú na budúci školský rok sa  pripravovať dva ročníky (terajší deviataci a ôsmaci). V priebehu mája rozdáme záujemcom prihlášky.
 • Kurz pre snúbencov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva sa uskutoční v sobotu 15. mája 2021 formou on-line. Prihlasovací formulár nájdete na našej farskej stránke.
 • Farská charita koná pravidelnú prvopiatkovú zbierku trvanlivých potravín, ktoré je možné vložiť do koša pri krstiteľnici. Za všetky milodary Pán Boh zaplať.
 • Minulú nedeľu sme mali zbierku na seminár. Pre potreby Kňazského seminára v Bratislave sme poslali 1.030,- eur.   

 

 
 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67