FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 26. apríla do 2. mája 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. apríla do 02. mája 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.04.
7:00
Prosba za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie, Matky dobrej rady, do ďaľších rokov života pre nášho pána dekana
18:00
Za + Michala Tušku  
Ut
27.04.
7:00
Za + manželov Kochanových 
18:00
Za + manžela Karola a syna Mariána Kopála  
St
28.04.
Sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu, kňaza
7:00
Za + Františka Čeméza 
18:00
Za + Jozefa Jakuba  
Št
29.04.
Sv. Kataríny Sienskej, panny  a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
7:00
Za + Irenu a Jozefa Ternénjových a starých rodičov 
18:00
Za + Annu Gaálovú a manžela Júliusa  
Pia
30.04.
Sv. Pia V., pápeža
7:00
Za + Františka a Máriu Ondruškových 
18:00
Za + Sabo Gejzu  
So
01.05.
Sv. Jozefa, robotníka
10:00
Fatimská sobota 
17:00 Na úmysel celebranta 
18:00
Za + Tatianu Čelkovú  
Ne
02.05.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
Za + manželov Gajdošových, rodičov a dcéru Moniku 
9:00 Za Boží dotyk a uzdravenie pre mamu a za pokoj a lásku v rodinu 
Čepeň
9:00
Za + starých rodičov Tulisových 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + manžela Jozefa a vnuka Martinka, za rodinu Slobodovú, Balážovú, Pucheľovú a Kurucovú

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Od 19. 4. 2021, sú obnovené verejné sv. omše, ale zatiaľ s obmedzeniami: 
  • 1. Kostol môže byť zaplnený tak, aby vychádzalo 15 m2 na osobu - u nás to znamená možnosť sedieť v každej druhéj lavici a po krajoch.
  • 2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
  • 3. Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, rezervujeme 6 miest. (prvé dve lavice na ľavej strane).
  • 4. V kostole je potrebné naďalej zachovávať epidemiologické opatrenia, tzn. dezinfekcia rúk pri vstupe a prekrytie dýchacích ciest. 
  • 5. Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
  • 6. Prosíme, aby ste pri vstupe rešpektovali usmernenia usporiadateľov.  
  • Z dôvodu obmedzení dopĺňame sv. omše v sobotu večer (o 17:00) a v nedeľu (o 9:00 v kaplnke aj v kostole). Účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok zatiaľ ešte nie je povinná. Pred sv. omšami od pondelka do soboty budeme vysluhovať sviatosť zmierenia. 
  • Kaplnka v Čepeni je v súčasnosti odpojená od prívodu el. energie, riešime možnosť pripojenia na nový transformátor. Zatiaľ budeme používať elektrocentrálu. Chceme sa poďakovať za zapožičanie elektrocentrály.
  • Začíname bezprostrednú prípravu na 1.sv. prijímanie detí 3. ročníka. Z toho dôvodu bude v utorok o 16:30 sv. omša pre deti z CZŠ sv. Cyrila a Metoda. Môže sa na nej zúčastniť jeden rodič spolu s dieťaťom. Účasť je nevyhnutná. Postupne by sme mali sv. omše aj pre ďalšie školy. Termíny 1. sv. prijímania zatiaľ neurčujeme, budú závisieť od epidemiologickej situácie a od pripravenosti detí.  
  • Prípravu na prijatie sviatosti birmovania sme kvôli koronakríze zatiaľ  nezačali. Preto na budúci školský rok sa budú pripravovať dva ročníky (terajší deviataci a ôsmaci). V priebehu mája rozdáme prihlášky a podľa možností s prípravou by sme začali už v mesiaci jún.
  • Fatimská sobota bude na sviatok sv. Jozefa, robotníka, v sobotu 1. mája. Zčíname o 9:00 hod. Večeradlom a pokračujeme o 10:00 hod. sv. omšou.
  • Vzhľadom na to, že robíme stavebné úpravy vstupnej chodby a kancelárie vo farskej budove, v tomto týždni nebudú úradné hodiny v kancelárii. V prípade potreby nám volajte na telefónne číslo RKFÚ 031/789 28 67.
  • Dnes máme Nedeľu dobrého pastiera, kedy prosíme za nové duchovné povolania a tiež konáme zbierku na kňazský seminár.   
  • Včera sme mali brigádu okolo kostola. Uložili sme nové potrubie na odpad vody z kostola a tiež kábel na pripojenie na internet z fary do kostola. Vybrali sme pne z vypílených stromov a upravili okolie. Ďakujeme všetkým brigádnikom za pomoc, za zapožičanie techniky a za zasponzorovanie materiálu. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67