FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 19. apríla do 25. apríla 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 19. do 25. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.04.
7:00
Za + blízkych príbuzných 
18:00
Za + manželov Zungovských   
Ut
20.04.
7:00
Na úmysel 
18:00
Za + Petra Toškov, jeho rodičov a súrodencov  
St
21.04.
7:00
Za + rodičov Margitu a Štefana Súdinových a súrodencov Máriu, Štefana, Jozefa a Ľudmilu 
18:00
Na poďakovanie
Št
22.04.
7:00
Za + Rudolfa a rodičov z oboch strán  
18:00
Poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc a pomoc Panny Márie pre celú rodinu  
Pia
23.04.
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
7:00
Za + Mariána Slobodu a rodičov Tisoňových a Slobodových 
18:00
Za + Máriu Morongovú, manžela Karola a Irenu a Michala Beňuša   
So
24.04.
Sv. Juraja, mučeníka
7:00
Za + Juraja Lukáča a rodičov z oboch strán 
17:00  Na úmysel celebranta
18:00
Za skautov  
Ne
25.04.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre synov Marka a Milana
9:00 Za + Jána Vyvodíka 
Čepeň
9:00
Za + Pavla a Irenu Fraňových, rodičov z oboch strán a dcéru Emíliu 
10:30 za farníkov 
18:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 30 rokov manželstva 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od pondelka 19. apríla 2021, budú obnovené verejné sv. omše na území SR, aj keď zatiaľ v obmedzenom režime:
  1. Kostol môže byť zaplnený tak, aby vychádzalo 15 m2 na osobu - u nás to vychádza tak, že bude obsadená každá druhá lavica a v jednej lavici po krajoch môžu sedieť dve osoby.
  2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
  3. Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, rezervujeme 6 miest. (prvé dve lavice na ľavej strane).
  4. V kostole je potrebné naďalej zachovávať epidemiologické opatrenia, tzn. dezinfekcia rúk pri vstupe a prekrytie dýchacích ciest. 
  5. Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
  6. Prosíme, aby ste pri vstupe do kostola rešpektovali usmernenia usporiadateľov. 
 • Sv. omše budú bývať v riadnom čase ako to bolo pred obmedzením. Navyše dopĺňame sv. omše v sobotu večer (o 17:00) a v nedeľu (o 9:00 v kaplnke aj v kostole).  Z toho dôvodu online sv. omše cez internet už nebudú vysielané. Ďakujeme našim technikom za ich službu pre celé farské spoločenstvo. Účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok zatiaľ ešte nie je povinná. Pred sv. omšami od pondelka do soboty budeme vysluhovať sviatosť zmierenia.
 • Vo štvrtok obnovujeme adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 • Vzhľadom na to, že robíme stavebné úpravy vstupnej chodby a kancelárie vo farskej budove, v tomto týždni nebudú úradné hodiny v kancelárii. V prípade potreby nám volajte na telefónne číslo RKFÚ 031/789 28 67.
 • Na budúcu nedeľu máme Nedeľu dobrého pastiera, kedy prosíme za nové duchovné povolania a tiež konáme zbierku na kňazský seminár.   
 • Ďakujeme brigádnikom za úpravu okolia kostola a na fare.
 • Ďakujeme tiež všetkým dobrodincom za milodary na kostol a na potreby charity. Na charitu milodary činili spolu 260,- eur.
 • Niektoré deti a mládežníci sa zapojili do charitatívnej akcie Pôstna krabička. V priebehu týždňa môžete priniesť Pôstne krabičky do kostola a potom spoločne pošleme milodar za farnosť pre chudobné deti v Afrike.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa na štúdium katolíckej teológie do 30. apríla 2021. Magisterské štúdium dennou formou je určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, ktorí sa môžu uplatniť ako učitelia náboženskej výchovy, v pastoračných službách vo farnostiach, v duchovných redakciách masmédií či v oblasti humanitárnej a charitatívnej. Bližšie informácie sú na stránkefrcth.uniba.sk

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67