FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 5. apríla do 11. apríla 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 5. do 11. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.04.
Veľkonočný pondelok
 Na úmysel ordinára
10:30
Za obrátenie a Božiu pomoc  pre rodinu a za + švagrinu Annu a ostatných + z rodiny z oboch strán (online prenos svätej omše)
Ut
06.04.
Za + Martu a Martina Macúšových, starých rodičov a krstného otca 
Za + z rodiny Golejovej a Penciakovej  
St
07.04.
Za + starých rodičov Máriu a Jozefa Antalových   
Za ružencové bratstvo 
Št
08.04.
Za duše v očistci 
Za + rodičov Klištincových a Milana   
Pia
09.04.
Za + Etelu, Ladislava, Karola, Ivana a Katarínu 
Za + rodičov, manžela a súrodencov  
So
10.04.
Prosba o Božie milosrdenstvo pre Martu
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 
Ne
11.04.
2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
Prosba o Božie požehnanie a pomoc pro príležitosti 65. roku života p. kostolníka (v Čepenskej kaplnke)
10:30 za farníkov (online prenos svätej omše)
Za + Agnešu Rajnincovú a súrodencov

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje uvoľňovanie, resp. sprísňovanie opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19. Na základe toho je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. Pozorujeme, že situácia sa rapídne zlepšuje, veríme, že v krátkom čase budú obnovené verejné sv. omše. V prípade zmeny vás budeme hneď informovať. 
 • Vysluhovanie sv. spovede pre tých, ktorí nemali možnosť vyspovedať sa do Veľkej noci: v utorok až piatok od 8:00 - 9:00 a 17:00 - 18:00 hod.
 • Na  Veľkonočnú nedeľu (čiže dnes) bude kostol  otvorený  od 16:00 do 19:00 hod. na tichú modlitbu, bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva SR.
 • Nahlásené úmysly sv. omší naďalej slúžime denne pri súkromných sv. omšiach.
 • Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí.
 • Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do 18:00 hod.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárii budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.
 • Ohlášky. Dvaja bohoslovci z našej farnosti, Peter Sklenár v bratislavskom seminári a Mikuláš Šurín v nitrianskom seminári sú už v 5. ročníku bohoslovia, tzn. že by mali byť v lete vysvätení na diakonov. Z toho dôvodu sa robia pred diakonskou vysviackou ohlášky. Z nitrianskeho seminára sme ich už dostali. Ohlášky sa týkajú sa bohoslovca Mikuláša Šurína, syna Štefana a Ľubice r. Vladovičovej, zo Športovej ul. v Seredi. Kto by vedel na o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Poďakovanie všetkým, ktorý ste sa podieľali na príprave slávenia Veľkej noci v našej farnosti, či už to bolo upratovanie kostola, príprava Božieho hrobu, príprava a účasť liturgie trojdnia, technické zabezpečenie vysielania, služba pri Božom hrobe, upratovanie areálu kostola a farskej budovy, za vaše milodary aj za veľkonočné jedlá, ktorými ste nás obdarili - za všetkých bola obetovaná sv. omša na Bielu sobotu. Tiež chceme vyzdvihnúť disciplinovanosť a trpezlivosť veriacich s akou ste prichádzali na tichú modlitbu k Božiemu hrobu a počas vysluhovania sv. spovede.
 • Všetkým farníkom vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou od zmŕtvychvstalého Pána.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67