FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 29. marca do 4. apríla 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. marca do 4. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.03.

Pondelok Veľkého týždňa

Poďakovanie za dar života pre vnuka Elliota a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Za + Romana Javora  
Ut
30.03.
Utorok Veľkého týždňa
Za + rodičov Kišonových
Za + Jozefa Daniša, ostatných členov rodiny Danišovej a Kvetoslavu Pištovú  
St
31.03.
Streda Veľkého týždňa
Za + rodičov Karola a Anežku Sojkových 
Za ružencové bratstvo  
Št
01.04.
ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00
Za živých a zosnulých kňazov (online prenos svätej omše)  
Pia
02.04.
VEĽKÝ PIATOK
15:00
Online prenos veľkopiatočných obradov
So
03.04.
BIELA SOBOTA
19:30
Za dobrodincov (Online prenos veľkonočnej vigílie)
Ne
04.04.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Za chorých 
10:30
Za farníkov (online prenos svätej omše)

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kvôli prísnym epidemiologickým opatreniam nie je možné hromadne vysluhovať sv. spoveď. Zároveň si uvedomujeme, že sv. spoveď je najlepšou duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky.  Preto aj naďalej budeme spovedať v individuálnych termínoch. Pondelok už máme obsadené termíny. V utorok a v stredu budeme spovedať v exteriéri, vo farskej záhrade, v čase ako bývajú úradné hodiny. To znamená dopoludnia od 10:00 do 11:30 a odpoludnia od 14:30 do 16:00. V prípade záujmu o neskorší odpoludňajší termín treba sa prihlásiť cez farskú telefónnu linku 031/789 28 67.
 • Chorých, ktorých ste nám nahlásili, navštívime v pondelok v  dopoludňajších hodinách.
 • Úradné hodiny v kancelárií v tomto týždni nebudú. 
 • Nahlásené úmysly sv. omší slúžime denne pri súkromných sv. omšiach.
 • Na pomoc prenasledovaným kresťanom sme poslali milodar 200,- eur.
 • Tiež ďakujeme za milodary na kostol a na potreby charity. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Obrady veľkonočného trojdnia budeme vysielať online iba z najnutnejšou asistenciou, keďže sú stále zakázané verejné bohoslužby. Podľa okolností program slávenia veľkonočného trojdnia ešte doplníme.
 • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. 
 • Modlime sa za seba navzájom, tiež za našich zdravotníkov a všetkých chorých a za skrátenie tohto utrpenia. Modlime sa v našich domácnostiach modlitbu k Panne Márii Trnavskej a k sv. Michalovi Archanjelovi za ukončenie koronakrízy.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67