FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Veľkonočný pozdrav nášho p. dekana

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 02. august 2020, 15:30
  • Napísal: Andrej Macho
  • Návštevy: 1397
  • 10 apr

 

Poníženie premenené na víťazstvo

Drahí farníci,

nádejný politik, známy z pódií Nežnej revolúcie, mal pred sebou veľmi sľubnú kariéru, keď sa mu všetko razom zmenilo.

Jeho protivník sa ho rozhodol zničiť pred verejnosťou tým, že vytiahol dôkaz o jeho kolaborácii údajnou spoluprácou s ŠTB v čase komunistickej totality. Formálne to bola pravda, ale nič viac. Taktický manéver. Bol v plnej miere pre totalitu aj naďalej nepriateľská osobnosť. Lenže ľud, viac naklonený k bulváru, jeho vysvetlenie neakceptoval a on sa vtedy vzdal svojich ambícii.
Obľúbený hrdina bol zrazu na kolenách. Média sa ho pýtali, ako to berie. Odpovedal múdro, čo má priam aj biblický charakter, niečo v tom duchu, že pád na kolená, to nie je to najhoršie, čo sa môže stať. Zobral to s pokorou.
Dnes už prešli desiatky rokov a situácia sa zmenila. Je súčasťou vládnej koalície a ako minister vedie jeden rezort. Tí, čo ho ponížili sú už v zabudnutí a ak sa aj spomenú, tak nie v dobrom.

Pozícia na kolenách je cesta k novému víťazstvu. Pravda, ak je to postoj pokory a služby. Je to pravda potvrdená Veľkou nocou v diele najväčšej osobnosti ľudstva. Ide o Ježiša Krista, ktorý nebol ku tomu donútený, ale urobil to dobrovoľne. Ponížil sa z Božskej veleby k ľudskému životu, aby vykonal dielo spásy. Išiel na kolená pred človekom, keď pri poslednej večery umýval apoštolom nohy ako Učiteľ a Pán.

 

Sám sa pri tom zašpinil, aby iných urobil čistými. A nie len na nohách, ale ešte viac, aj v ich srdci. Ako Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, padol nie len na kolená, ale obetou na kríži padá až do temnoty hrobu a smrti.

Keď potupený klamstvom a nenávisťou visel na kríži, tak sa mu vysmievali: Ak si Boží syn, zostup z kríža...
Vlastne, takou provokáciou začalo aj jeho verejné účinkovanie, keď ho satan vyzýva, aby zoskočil z vysokého miesta, nech ho anjeli zachránia a ľudia mu uveria. Neurobil to a nepočúvol ani provokáciu na kalvárii, ktorá bola proti jeho poslaniu. On mal prichystané iné svedectvo o pravde. Oveľa silnejšie.

Pekne to vyjadril sv. Augustín, keď hovorí: Ježiš mohol zostúpiť z kríža, ale zvolil si vstať z hrobu. Nechcel byť atrakciou nejakými akrobatickými kúskami. Tým sa nepremôže zlo. To sa dá len vernosťou pravde a láske až do konca. Ježiš vzkriesením potvrdil toto víťazstvo, ktoré chce priniesť do života každého človeka. Prijmime ho s vierou. Osobne si ho zvoľme za Kráľa nášho života. Žime jeho pravdu a lásku, ktorú predstavil ako cestu pre každého.
Áno, stretneme tak ako on príležitosť dostať sa na kolená. Môže to byť pre naše chyby, pre zlobu iných ľudí, pre chorobu, pre pandémiu... Je to pozícia, z ktorej Kristus zvíťazil.

Dnes, keď aj naša krajina bojuje proti globálnej pandémii, musíme prijímať aj prirodzené prostriedky boja, ktoré určuje vláda nášho štátu. Pri oznámení prísnejších okolností ochrany počas veľkonočných sviatkov, vrcholný predstaviteľ povedal múdru myšlienku. Niečo v tom duchu, že tie nariadenia nás síce obmedzia od vonkajších prvkov (a mal zrejme na mysli návštevy, zábavy, šibačku), ale o to viac môžeme prežívať skutočný zmysel Veľkej Noci.

Milí priatelia, skutočne existuje aj pravá radosť v srdci z úžasnej pravdy vzkriesenia, ktorá dáva plný zmysel všetkému. Aj tomu, čo nie je ľahké.
V nádeji, že sa čoskoro stretneme v našom chráme i na iných miestach bez obmedzenia, vám prajem požehnanú Veľkú noc.

Váš duchovný Libor Škriputa.