FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Emeritný biskup Vladimír Filo odišiel do domu Otca

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 22. august 2015, 11:40
  • Napísal: Tomáš Široký
  • 19 aug

biskup mons filoMons. Vladimír Filo zomrel v utorok 18. augusta 2015. Emeritný rožňavský diecézny biskup zomrel v nitrianskej nemocnici vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Posledná rozlúčka so zosnulým biskupom bude v pondelok 24. augusta 2015.


Arcibiskupský úrad v Trnave v mene príbuzných, ale i v mene Biskupského úradu v Rožňave oznamuje, že rozlúčka so zosnulým emeritným rožňavským biskupom Mons. Vladimírom Filom bude v pondelok 24. augusta 2015. Biskupi, kňazi a veriaci obyvatelia Rožňavskej diecézy a Trnavskej arcidiecézy sa budú môcť rozlúčiť s emeritným rožňavským biskupom v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa na zádušnej svätej omši so začiatkom o 10.00 hodine. Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše bude bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Pred touto svätou omšou budú môcť veriaci jednotlivo vzdať poslednú úctu telesným pozostatkom Mons. Vladimíra Fila v trnavskej katedrále už od rána, od 8.00 hodiny. Po svätej omši odprevadia Mons. Vladimíra Fila na dočasný odpočinok do rodnej zeme v obci Gáň (okres Galanta), kde budú pohrebné obrady popoludní so začiatkom o 15.00 hodine. Bližšie informácie a liturgické inštrukcie k rozlúčke a pohrebným obradom budú zverejnené v najbližších hodinách.

Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo, rožňavský biskup, sa narodil 15. januára 1940 v Gáni. Ordinovaný bol 25. júla 1962 v Bratislave. Svätým Otcom Jánom Pavlom II. bol 17. marca 1990 menovaný za titulárneho biskupa tukkského v Mauretánii a pomocného biskupa trnavského. Na biskupa bol konsekrovaný 16. apríla 1990 v Trnave J. Ex. Mons. Jánom Sokolom. Rožňavským biskupom koadjútorom bol menovaný Svätým Otcom dňa 23. novembra 2002 a úrad zaujal 14. januára 2003. Mons. Eduard Kojnok ho 1. marca 2003 menoval za generálneho vikára.

Pôsobiská otca biskupa:
- 1962-1963 kaplán Senec
- 1963-1965 základná vojenská služba
- 1965-1966 kaplán Trnava, kostol Sv. Mikuláša
- 1966-1968 ceremoniár biskupského úradu Trnava
- 1970-1974 kaplán Kolárovo
- 1974-1976 kaplán Nové Zámky
- 1976-1990 správca farnosti Veľký Cetín
- 17. marec 1990, vyvolený za titulárneho biskupa Tukkského v Maurentánii.

Biskupská vysviacka: 16. apríla 1990, v katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave

- 1990-1990 tajomník BKS, Bratislava
- 1990-1991 rektor Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
- 1990-1998 prednášajúci cirkevné právo, RK CMBF UK Bratislava
- 1992 súdny vikár Trnava

23. 11. 2002 menovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu

27. 12. 2008 menovaný za diecézneho biskupa rožňavskej diecézy

21. 3. 2015 menovaný za apoštolského administrátora rožňavskej diecézy

16. 5. 2015 emeritný biskup

biskup filo
Zdroj: TK KBS

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150819001