FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Modlitbový zápas ->> tabuľka na zápis do modlitbovej služby

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 03. január 2021, 11:25
  • Napísal: Správca farnosti
  • Návštevy: 2089
  • 29 okt

V evanjeliu podľa sv. Matúša čítame slová Pána Ježiša: "Proste a dostaneteHľadajte a nájdeteKlopte a otvoria vám!" (Mt 7, 7) V tomto duchu vás pozývame na zjednotenie sa v modlitbovom zápase za zastavenie ochorenia COVID-19, za pokoj vo svete a za našu farnosť. Na zapisovanie do služieb na jednotlivé dni a hodiny slúži nasledovná tabuľkahttp://bit.ly/farskamodlitba

 Tabuľka tu:

V čase od 30. októbra až do 18. decembra 2020, čiže osem po sebe nasledujúcich piatkov, sa k modlitbe pripájame aj pôstom, ktorý vyhásili biskupi Slovenska pre celú Katolícku cirkev na Slovensku. Úmysel tohto pôstu je za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
Uvedený pôst nie je povinný pod hriechom, čiže je dobrovoľný.

PDF SÚBOR: https://sered.fara.sk/images/pdf/modlitbovy_zapas.pdf