Farské katechézy

Počas farskej fázy Synody o synodalite opakovane zaznievala požiadavka k trvalejšej formácií vo viere, chceme vás pozvať k účasti na farských katechézach, ktoré budú bývať každú druhú sobotu o 16:00 v priestoroch Farskej pivnice. Na týchto stretnutiach budeme v neformálnejšie atmosfére spoločne rozoberať body Katechizmu katolíckej cirkvi. Bude tu priestor aj na vaše otázky k prehĺbeniu tematiky.

Chceme však aj vytvoriť priestor k akémusi samoštúdiu. Preto vždy na konci stretnutia sa oznámia body katechizmu, ktoré sa budú rozoberať na nasledujúcom stretnutí. Tie si potom môžete pozrieť doma a prípadné otázky, ktoré k týmto textom budete mať, nám môžete dopredu napísať cez formulár, ktorý nájdete tu, na našej webovej stránke, aby sme mohli na vaše otázky pripraviť adekvátne odpovede.

Tešíme sa na vašu účasť!