FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 23.2. do 1.3.2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 24. február 2020, 20:28
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 24 feb

Úmysly sv. omší na týždeň od 23. 02. do 01. 03. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  17.00 prvoprijímajúci
Viliam Suhay
Streda 17.00 - V
18.30 - Š
 Za obrátenie hriešnikov
Rodina Javorová a st. rod. z ob. strán
Štvrtok 18.00 - Š  Za rodičov a starých rodičov
Piatok 15.30 - V  Za obrátenie hriešnikov a spásu duší
18.00 - Š
18.30 - Š
 + cesta,
18.30 za duše v očistci
Sobota x
15.30 - V  Poďakovanie pri životnom jubileu
Nedeľa 07.00 - Š  Rodina Mužlayová
09.00 - V  Za Božiu pomoc, požehnanie a pokoj
pre všetky naše rodiny vo svete
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  26. 02.  - Popolcová streda
Nedeľa  23. 08.  - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 105 - 172 a na Vinohradoch 420 - 450.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu je prísny pôst.
- Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.

 

Farské oznamy v týždni od 17. do 23. 02. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 16. február 2020, 11:58
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 16 feb

Úmysly sv. omší na týždeň od 17. do 23. 02. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 17.30 - V  Oľga Kloknerová (pohrebná)
Streda x
Štvrtok 18.00 - Š  Robert Marcinkech
Piatok 17.30 - V  za zomierajúcich a duše v očistci
18.30 - Š  Rudolf a Rozália Drábikoví a rod. z ob. strán
Sobota x
15.30 - V  Jozef a Margita Kubíkoví, syn Libor a príb. z o. s.
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V  za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
za kňazov a všetky jej deti 
11.00 - Š  Štefan a Anna Vašákoví a rodina Turoňová

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Sobota  22. 02.  - Katedra sv. Petra, apoštola
Nedeľa  23. 02.  - SIEDMA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 83 - 104 a na Vinohradoch 390 - 420.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 3.2. do 9.2.2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 02. február 2020, 09:45
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 02 feb

Úmysly sv. omší na týždeň od 3. do 9. 2. 2020 v Šintave

Pondelok 13.00 - V  Jozefína Kafková (pohrebná)
Utorok
18.00 - Š
17.00 prvoprijímajúci 
za rodičov a starých rodičov
Streda 18.00 - Š  poďakovanie za všetky dobrodenia
Štvrtok 18.00 - Š  za duše v očistci   (15.00 adorácia)
Piatok 17.30 - V  ruženská  (15.00 adorácia)
18.30 - Š  ruženská
Sobota 14.00 - Š  za zomrelých v 1. svetovej vojne
15.30 - V  Jozef Berec
Nedeľa 07.00 - Š  Manželia Turkovičoví a Ladislav Korec
09.00 - V  za farníkov
11.00 - Š  poďakovanie za Božiu pomoc pri životnom jubileu

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  05. 02.  - Sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok  06. 02.  - Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov
Nedeľa  09. 02.  - PIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 30 - 48 a na Vinohradoch 330 - 360.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Pozývame Vás na spomienku na padlých a preživších v 1. svetovej vojne, v sobotu o 15.00 vo farskom centre v Šintave.

 

Farské oznamy od 27.1. do 2.2. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 26. január 2020, 09:10
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 26 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 27. 01. do 02. 02. 2020 v Šintave

Pondelok 15.30 - V  za tých čo hľadali prístrešie pre Sv. Rodinu a ich rodiny
Utorok 18.00 - Š  Jozefína Kunertová a deti Jozef a Helena
Streda 18.00 - Š  Stanislav Drábik a jeho rodičia
Štvrtok 18.00 - Š  Poďakovanie za všetky dobrodenia
Piatok 15.30 - V  Ján Kondel a syn Ján
18.00 - Š  Za dobrodincov
Sobota 07.30 - Š  Za mladých
17.30 - V  Ladislav Godnáň, rod. z. oboch strán
Nedeľa 07.00 - Š  Za Božie požehnanie
09.00 - V  Mikuláš a Anna Demákoví a rod. z oboch strán
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  28. 01.  - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok  31. 01.  - Sv. Jána Boska, kňaza
Nedeľa  02. 02.  - OBETOVANIE PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 1 - 29 a na Vinohradoch 300 - 330.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 13. do 19. 01. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 13. január 2020, 07:59
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 13 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 01. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok
18.00 - Š
  17.00 - tretiaci
Mária Vojtechová
Streda 18.00 - Š  Za + Daniela
Štvrtok 18.00 - Š  Za mier vo svete
Piatok 15.30 - V  Za uzdravenie a Božiu pomoc
18.00 - Š  Rodina Slováková, syn Tomáš a Ján
Sobota 08.00 - Š  Jana Hubináková (1. výročie)
15.30 - V  Pavol Čelár a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Jana Dunajovcová a rod. z. ob. strán
09.00 - V  Vladimír Lipták (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Piatok  17. 01.  - Sv. Antona, opáta
Nedeľa  19. 01.  - DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.