FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 1. do 7. 6. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 02. jún 2020, 13:43
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 02 jún

Úmysly sv. omší na týždeň od 01. do 07. 06. 2020 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za Božiu pomoc, požehnanie, obrátenie a spásu duší
16.00 spoveď
Utorok 18.30 - Š  Za zomrelých kňazov 
16.00 spoveď
Streda 18.30 - Š  Rodičia Čermákoví, syn Juraj a st. rod. z ob. strán
Štvrtok 18.30 - Š  Ján Leskovský (1. výročie)
15.00 spoveď
Piatok 17.30 - V  Mária Jánska 
15.00 spoveď
18.30 - Š  Za duše v očistci
Sobota 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  ruženská
Nedeľa 07.00 - Š  Henrich Korec a st. rodičia Korcoví a Holičkoví
09.00 - V  za farníkov
11.00 - Š  za VNL pre prvoprijímajúcich a ich rodičov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  07. 06.  - NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 450 - 542 a na Vinohradoch 600 - 0.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 25. do 31. 05. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 24. máj 2020, 09:36
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 24 máj

Úmysly sv. omší na týždeň od 25. do 31. 05. 2020 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š  Manželia Ratulovskí
Utorok 18.30 - Š  Poďakovanie pri životnom jubileu
Streda 18.30 - Š  Viliam a Edita Karmažínoví
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Mária Švihoríkoví a nevesta Zuzka
Piatok 18.30 - Š  Koloman a Šarlota Holičkoví a rod. z ob. strán
Sobota 17.30 - V  Rodičia Vjatrákoví a nevesta Emília
19.00 - Š  vdp. Ján Blaškovič
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - Š  poďakovanie pri životnom jubileu
11.00 - V  za dobrodincov farnosti

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  26. 05.  - Sv. Filipa Neriho, kňaza
Nedeľa  31. 05.  - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 350 - 449 a na Vinohradoch 570 - 600.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 18. do 24. 05. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 17. máj 2020, 09:33
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 17 máj

Úmysly sv. omší na týždeň od 18. do 24. 05. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.30 - Š  Gizela Eördöghová (pohrebná)
Streda 17.30 - V za zomrelých kňazov
18.30 - Š  na úmysel ordinára
Štvrtok 17.30 - V  za farníkov
18.30 - Š za duše v očistci
Piatok 18.30 - Š  Iveta Chovancová
Sobota 17.30 - V  Mons. Vladimír Filo, biskup
19.00 - Š  Štefan a Cecília Ondriskoví, synovia Ján a Anton
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - Š  Štefan a Gizela Koričanský a rodičia
11.00 - V  za dobrodincov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  21. 05.  - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Nedeľa  24. 05.  - SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 289 - 350 a na Vinohradoch 540 - 570.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

 

Spovedanie v týždni 27.04. - 03.05.2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 28. apríl 2020, 08:59
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 28 apr

Spovedanie na týždeň od 27.04. do 03.05.2020

Pondelok Vinohrady nad Váhom  15:00 - 17:00
Utorok Šintava  16:00 - 18:00
Streda Šintava  16:00 - 18:00
Štvrtok Šintava  16:00 - 18:00
Piatok Vinohrady nad Váhom  15:00 - 17:00
Sobota x  x
Nedeľa x  x

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  03. 05.  - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Chodiť na spoveď treba po jednom a s rúškom na tvári.
- Kto má záujem o spovedanie doma, nech zavolá na tel. čísle 0903 677 718.

 

Spovedanie v týždni 06.04. - 07.04.2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 07. apríl 2020, 08:23
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 06 apr

Spovedanie na týždeň od 06.04. do 07.04.2020

Pondelok Vinohrady nad Váhom  15:00 - 17:00
Utorok Šintava  16:00 - 18:00
Streda x  x
Štvrtok x  x
Piatok x  x
Sobota x  x
Nedeľa x  x

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  12. 04.  - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Chodiť na spoveď treba po jednom a s rúškom na tvári.
- Kto má záujem o spovedanie doma, nech zavolá na tel. čísle 0903 677 718.