FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Obetný stôl a presbytérium

Historická udalosť, ktorej význam si možno ani neuvedomujeme

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. máj 2017, 17:52
 • Napísal: Andrej Macho
 • Návštevy: 4519
 • 01 máj

posviacka ilustracnyV sobotu 29. apríla 2017 boli farníci seredskej farnosti svedkami významnej historickej i duchovnej udalosti. Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, dejinne nazývaný aj „nový kostol“ z roku 1781 (starý kostol vyhorel v r. 1777) bol spolu s prítomným ľudom svedkom prvej konsekrácie, resp. posviacky oltára - obetného stola, vo svojej takmer 240 ročnej histórii...

Čítať ďalej...

Symbolika nového oltára a ambón

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. máj 2017, 20:06
 • Napísal: Róbert Ťapušík
 • Návštevy: 3488
 • 01 máj

O HISTORICKEJ UDALOSTI KONSEKRÁCIE NOVÉHO OLTÁRA V SEREDI SPOLU S DETAILMI SYMBOLIKY ČÍTAJTE TU (klikni):  Historická udalosť, ktorej význam si možno ani neuvedomujeme

oltar

1) Prečo MENÁ EVANJELISTOV na štyroch pilieroch oltára?

V evanjeliových záznamoch týchto mužov sa zachovali slová, ktoré Ježiš vyriekol a poveril apoštolov, aby na jeho pamiatku slávili Eucharistiu. „ Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Oltárom Novej zmluvy je Pánov kríž, z ktorého pramenia sviatosti veľkonočného tajomstva. Na oltári, ktorý je stredobodom kostola, sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža. Oltár je aj Pánovým stolom, ku ktorému je pozvaný Boží ľud. V niektorých východných liturgiách je oltár aj symbolom hrobu (Kristus skutočne zomrel a skutočne vstal z mŕtvych). Oltár, okolo ktorého je zhromaždená Cirkev(1182) pri slávení Eucharistie, predstavuje dve stránky toho istého tajomstva: obetný oltár a Pánov stôl, a to tým viac, že kresťanský oltár je symbolom samého Krista, ktorý je prítomný uprostred zhromaždenia svojich veriacich ako obeť prinášaná na naše zmierenie a zároveň ako nebeský pokrm, ktorý sa nám dáva. „Veď čo je Kristov oltár, ak nie obraz Kristovho tela?“ – pýta sa svätý Ambróz. A inde hovorí: „Oltár je obrazom [Kristovho] tela a Kristovo telo je na oltári.“ Liturgia vyjadruje túto jednotu obety a prijímania v mnohých modlitbách. Rímska cirkev sa napríklad vo svojej anafore modlí:

„Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.“

Čítať ďalej...

Obetný stôl je srdcom chrámu

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. máj 2017, 20:05
 • Napísal: Andrej Macho
 • Návštevy: 5059
 • 27 apr

oltar nitra

O HISTORICKEJ UDALOSTI KONSEKRÁCIE NOVÉHO OLTÁRA V SEREDI SPOLU SO SYMBOLIKOU ČÍTAJTE TU (klikni):  Historická udalosť, ktorej význam si možno ani neuvedomujeme

Nové oltáre v kostoloch sú najčastejšie z mramoru. V čom spočíva ich význam okrem toho, že vydržia bez porušenia aj viac ako desaťročia?

Nové oltáre, resp. obetné stoly v kostoloch sú najčastejšie z mramoru. Či ich z umeleckého hľadiska ocenia aj budúce generácie, sa odhadnúť nedá.

Predstaviť si kostolný oltár dokážu nielen tí, čo pred ním stáli a skladali sľub manželstva, či tí, čo pravidelne chodia do chrámu.

Čítať ďalej...
Nie je dôležité, akú veľkú vec v živote urobíme, dôležité je, či sme ochotní priložiť ruku k dielu.