FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


História farnosti Pata

  • Ostatná aktualizácia: pondelok, 13. júl 2015, 11:23
  • Napísal: Administrátor
  • Návštevy: 7216
  • 13 júl

Obec je doložená z roku 1156 ako Pta, neskôr ako Patha (1252), Pata (1786); po maďarsky Patta, Vágpatta.

Obec patrila ku kráľovským majetkom, od roku 1523 panstvu Šintava vo vlastníctve Thurzovcov a od roku 1642 Esterházyovcov. Časť majetkov vlastnili v 19. storočí Appelovci a Ballayovci. V roku 1715 mala obec vinice a 46 domácností, v roku 1785 mala 125 domov a 804 obyvateľov, v roku 1828 mala 126 domov a 878 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, v roku 1871 sa spomína 17 remeselníkov, najviac tkáčov. V roku 1849 došlo v chotári k boju medzi maďarským a cisárskym vojskom.

V roku 1908 štrajkovali tunajší robotníci. Obec si zachovala poľnohospodársky ráz aj po roku 1918, obyvatelia boli väčšinou poľnohospodárski robotníci a maloroľníci. Silné pozície mala MO KSČ. V rokoch 1920, 1921, 1922 a 1929 tu boli štrajkové boje poľnohospodárskych robotníkov, v 30. rokoch boje nezamestnaných a v roku 1934 vzburu proti exekúciam. JRD bolo založené v roku 1949. Bol tu mlyn na spracovanie koreninovej zeleniny. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na okolí.

V obci je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a novopostavený kostol z r. 2007.

 dek-pata-histdek-pata-hist2

NOVÝ KOSTOL

Obec patrí do okresu Galanta. Pata má v súčasnosti 3054 obyvateľov. K farnosti Pata patrí filiálka Pusté Sady. Novopostavený farský kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Nachádza sa v centrálnej časti na najvyššom mieste obce. Je to jediná stavba v obci, ktorú je vidieť zo všetkých strán a príjazdových komunikácií k obci. S výstavbou nového farského kostola sa začalo v roku 2002, ale o jeho výstavbe sa uvažovalo už omnoho skôr. Svedčí o tom aj fakt, že základný kameň nového kostola bol posvätený už v roku 1990. Posvätil ho Svätý Otec Ján Pavol II. v Bratislave vo Vajnoroch pri jeho prvej návšteve Slovenska. Na túto neľahkú a zodpovednú prácu sa odhodlal až terajší správca farnosti vdp. Mgr. Jozef Kaman. Ako vhodné miesto bola určená farská záhrada, v blízkosti farskej budovy a cintorína. Nový a väčší farský kostol bol potrebný hlavne z kapacitných dôvodov, keďže pôvodný kostol z roku 1820 nepostačoval rozvíjajúcej sa obci a nevyhovoval ani po technickej stránke. 15.12.2007 nový, krásny farský kostol slávnostne konsekroval arcibiskup Mons. Ján Sokol, Metropolita Slovenska. Autorom projektu sa stal Ing. arch. Klement Trizuljak. Hlavnou myšlienkou návrhu v modernom architektonickom štýle je polkruh s vežou týčiacou sa do nebies. Do zvonice boli umiestnené tri nové zvony, ktoré odliali v svetoznámej zvonárskej dielni Márie Tomáškovej – Dytrychovej v Brodeku u Přerova na Morave. Ich autorom je Laetitie Vránová –Dytrychová, dcéra Márie Tomáškovej – Dytrychovej. Z pôvodného kostola sa zachoval organ, krížová cesta vyrezávaná z dreva, veľký kríž umiestnený v ľavej časti a titulárny obraz Narodenia Panny Márie umiestnený v pravej časti presbytéria.

 

Prevzaté z: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť