FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

V Abraháme odhalili tabuľu Dr. Veiglovi

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 06. február 2016, 11:05
  • Napísal: Správca farnosti Abrahám
  • Návštevy: 4555
  • 31 jan

V Abraháme si 27. decembra pripomenuli nedožitú storočnicu kňaza, františkána, básnika katolíckej moderny Dr. Ferdinanda Svetoslava Veigla, ktorý tu pôsobil v rokoch 1959 až 1975. Na znak vďaky mu obyvatelia obce odhalili pri tejto príležitosti pamätnú tabuľu.

Spomienka na Dr. Veigla začala slávnostnou sv. omšou vo farskom Kostole Patriarchu Abraháma, po ktorej bola na priečelí abrahámskej fary odhalená pamätná tabuľa. V popoludňajších hodinách slávnosť pokračovala v kultúrnom dome. So životom a dielom kňaza, básnika katolíckej moderny, prítomných oboznámil Bohumil Čambál, predseda MO Matice slovenskej. Na záver pozval všetkých prítomných na výstavu inštalovanú Miestnym odborom Matice slovenskej v priestoroch kultúrneho domu, kde boli vystavené všetky autorove básnické zbierky.

Anna Klementová

knazveiglSvetloslav Veigl, vlastné meno Ferdinand Veigl, kňazské meno PhDr. Ferdinand Clarus Veigl OFM pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval v Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, Ružomberku a v Levoči.
V roku 1932 vstúpil do františkánskej rehole a pokračoval v štúdiu v Malackách,
kde v roku 1936 aj zmaturoval.
V rokoch 1936 – 1937 študoval na bohosloveckej fakulte v Salzburgu
a v rokoch 1937 – 1940 v Bratislave.
Kňazom sa stal 16. júna 1940.
V rokoch 1940 – 1944 pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte v Bratislave (odbor slovenčina-filozofia)
a v roku 1946 získal titul doktora filozofie.

Pôsobil ako stredoškolský profesor, okrem iného aj na Gymnáziu rádu sv. Františka v Malackách.
Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy a pôsobil na viacerých miestach Trnavskej arcidiecézy.

Od roku 1978 pôsobil v Kráľovej pri Senci, kde žil ako dôchodca a kde zomrel 17. februára 2010 a je aj pochovaný.