FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

FARSKÝ ÚRAD JE OD 17.10.2020 V POVINNEJ KARANTÉNE

Počas karantény nebudú v našom kostole ani v čepenskej kaplnke slávené verejné sv. omše. 

Sväté omše na úmysly, ktoré boli zahlásené, budú kňazi farnosti sláviť iba privátne, bez účasti ľudí.

V prípade, že bude potrebné vybaviť nevyhnutné záležitosti, volajte nám najskôr na telefónne číslo 031/789 28 67.

 

V prípade súrneho zaopatrovania a pohrebu nás bude zastupovať RKFÚ v Dolnej Strede, telefónne číslo 0911 111 770.

 

V modlitbách zostávame spojení.

o. Ján Hallon, dekan

o. Ladislav Mišura, kaplán

Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6