FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Veľkonočný pozdrav nášho p. dekana

  • Rodičovská kategória: OZNAMY
  • Kategória: Dôležité
  • Napísal: Andrej Macho
  • 10 apr

 

Poníženie premenené na víťazstvo

Drahí farníci,

nádejný politik, známy z pódií Nežnej revolúcie, mal pred sebou veľmi sľubnú kariéru, keď sa mu všetko razom zmenilo.

Jeho protivník sa ho rozhodol zničiť pred verejnosťou tým, že vytiahol dôkaz o jeho kolaborácii údajnou spoluprácou s ŠTB v čase komunistickej totality. Formálne to bola pravda, ale nič viac. Taktický manéver. Bol v plnej miere pre totalitu aj naďalej nepriateľská osobnosť. Lenže ľud, viac naklonený k bulváru, jeho vysvetlenie neakceptoval a on sa vtedy vzdal svojich ambícii.
Obľúbený hrdina bol zrazu na kolenách. Média sa ho pýtali, ako to berie. Odpovedal múdro, čo má priam aj biblický charakter, niečo v tom duchu, že pád na kolená, to nie je to najhoršie, čo sa môže stať. Zobral to s pokorou.
Dnes už prešli desiatky rokov a situácia sa zmenila. Je súčasťou vládnej koalície a ako minister vedie jeden rezort. Tí, čo ho ponížili sú už v zabudnutí a ak sa aj spomenú, tak nie v dobrom.

Pozícia na kolenách je cesta k novému víťazstvu. Pravda, ak je to postoj pokory a služby. Je to pravda potvrdená Veľkou nocou v diele najväčšej osobnosti ľudstva. Ide o Ježiša Krista, ktorý nebol ku tomu donútený, ale urobil to dobrovoľne. Ponížil sa z Božskej veleby k ľudskému životu, aby vykonal dielo spásy. Išiel na kolená pred človekom, keď pri poslednej večery umýval apoštolom nohy ako Učiteľ a Pán.

Čítať ďalej...

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
P:3, 28. 03. 2020 13:32, DOMBratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

VATIKÁN 20. marca 2020 - Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
 
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
 
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum - v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.
 
Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.
 
Zdroj: tkkbs.sk
Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6