FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

FARSKÝ ÚRAD JE OD 17.10.2020 V POVINNEJ KARANTÉNE

  • Rodičovská kategória: OZNAMY
  • Kategória: Dôležité
  • Napísal: Správca farnosti
  • 17 okt

Počas karantény nebudú v našom kostole ani v čepenskej kaplnke slávené verejné sv. omše. 

Sväté omše na úmysly, ktoré boli zahlásené, budú kňazi farnosti sláviť iba privátne, bez účasti ľudí.

V prípade, že bude potrebné vybaviť nevyhnutné záležitosti, volajte nám najskôr na telefónne číslo 031/789 28 67.

 

V prípade súrneho zaopatrovania a pohrebu nás bude zastupovať RKFÚ v Dolnej Strede, telefónne číslo 0911 111 770.

 

V modlitbách zostávame spojení.

o. Ján Hallon, dekan

o. Ladislav Mišura, kaplán

DÔLEŽITÝ OZNAM k obmedzenému sláveniu verejných bohoslužieb, od štvrtku 15. 10., v počte 6 osôb

 

V rámci celej SR budú od štvrtku 15. októbra platiť úpravy na organizovanie hromadných podujatí, pre ktoré doteraz platilo obmedzenie do 50 ľudí. Zákaz sa týka usporadúvania hromadných podujatí a teda aj slávenia verejných sv. omší v jednom okamihu  v počte nad 6 osôb. To znamená, že na verejných svätých omšiach sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb včítane kňaza.

Úmysly svätých omší, ktoré ste si objednali, budú zverejňované na internetovej stránke farnosti Sereď a na výveske kostola. Prosíme veriacich, aby pri slávení sv. omší dali prednosť príbuzným, ktorí si objednali sv. omšu. Úmysly na večerné sv. omše sú už do konca kalendárneho roka obsadené. Na ranné sv. omše je ešte možné nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace november a december.  

Krsty, pohreby a sobáše sa budú môcť konať, avšak za pravidiel, aké budú platiť pri prevádzkach, čiže jedna osoba na 15 štvorcových metrov v priestore. Ak sa budú tieto obrady konať vonku, počet účastníkov sa obmedzovať nebude, dodržiavať sa však musia dvojmetrové odstupy.

Sviatosť birmovania, ktorá bola plánovaná na 24. 10. a preskúšanie birmovancov, sa odkladá na neurčito.

Adorácia vo štvrtok bude bývať aj nadaľej po sv. omši, ktorá sa začína o 7:00 do 18:00 hod. Na adorácii môže byť v kostole max. 5 ľudí, ktorí sa môžu zapísať na papier v predsieni kostola. 

 V utorok 13. 10. a stredu 14. 10. bude pridaná sv. omša o 17:00 hod. To znamená, že budú sväté omše o 7:00, 17:00 a 18:00. Modlitba posvätného ruženca sa bude modliť pred sv. omšou, ktorá sa začína o 17:00 hod.

Chceme vás všetkých pozvať k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť svätú omšu pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja! Obetujme všetky ťažkosti za čo najskorší koniec koronakrízy.  Prosme dobrého Pána Boha, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

MIMORIADNE OZNAMY V ČASE NÚDZOVÉHO STAVU

MIMORIADNE OZNAMY V ČASE NÚDZOVÉHO STAVU OD 01. 10. 2020

- Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení v rámci celej SR, od 1. 10. 2020 môže byť v kostole počas svätej omše max. 50 osôb.

- Sedenie je možné len v laviciach, do 1 lavice max. 3 osoby.

- Prvé dve lavice, 6 miest, je rezervovaných pre veriacich, na ktorých úmysel je svätá omša.

- Ktorí chodíte na sv. omšu cez týždeň ráno aj večer, lepšie je ísť na rannú sv. omšu a večer nechať miesto ostatným.

- Pridané sväté omše: 

SOBOTA 17:00 a 18:00 hod.

NEDEĽA 07:30, 09:00 (kostol), 09:00 (Čepeň), 10:30, 18:00 hod.

- Kto bude v sobotu na večernej sv. omši, nech v nedeľu už nepríde, aby zostalo miesto pre ostatných.

- Na sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok dáva náš diecézny biskup všeobecný dišpenz od fyzickej účasti. To znamená, že nie sme viazaný pod hriechom zúčastniť sa sv. omši. V takom prípade odporúčame sledovať sv. omšu cez televíziu Lux, Rádio Lumen alebo RTVS.

- Biskupi Slovenska prosia veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

- Naďalej dodržiavajme hygienické opatrenia.

- Podľa vzniknutej situácie budeme, prípadne, program aktualizovať na nástenke kostola a farskej internetovej stránke.

 

Chceme vás všetkých pozvať k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť svätú omšu pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja! Obetujme všetky ťažkosti za čo najskorší koniec koronakrízy.  Prosme dobrého Pána Boha, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

Čítať ďalej...