FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 24. februára do 1. marca 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. februára do 1. marca 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.02.
7:00
+ rodina Královičová
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 40 r. spoločného života a prosba o ďalšiu pomoc a ochranu
Ut
25.02.
7:00
+ Ružena Vaňáková a Róbert Kvičera
18:00
Peter Chatrnúch, brat Daniel a rodičia Štefan a Amália
St
26.02.
Popolcová streda
7:00
+ Imrich Račák a rodičia z oboch strán
18:00
poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
Št
27.02.
7:00
za duše v očistci, na koré si nik nespomína
18:00
Estera Forrová
Pia
28.02.
7:00
poďakovanie za dar života a prosba o ďalšie Božie milosti 
18:00
za posilnenie viery v rodinách 
So
29.02.
7:00
za duše v očistci
18:00
Anna Kalinayová, brat Jozef a rodičia z oboch strán
Ne
01.03.
1. pôstna nedeľa
7:30
poďakovanie za 36 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc
Čepeň
9:00
+ František a Margita Martinkovičoví, dcéra Margita, zaťovia Jozef a Milan a starí rodičia 
10:30 za farníkov 
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Milana

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Začína pôstne obdobie - Popolcová streda 26.02.2020 - deň prikázaného pôstu, zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je dobré sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:20 a v nedeľu o 17:00. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.
 • Jarná zbierka na charitu bude na budúci týždeň 1.3.2020 v 1. pôstnu nedeľu.
 • Animátori eRka dávajú do pozornosti možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Aj malým darom môžeme spôsobiť veľa radosti. Na stolíku s novinami je potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka. www.erko.sk/zapad/2percenta
 • Pôstna krabička: je opäť možnosť zapojenia sa do tejto pôstnej aktivity, pôstne krabičky nájdete na stolíku s novinami.
 • Termín udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti: v sobotu 06.06.2020.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 17. do 23. februára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 17. do 23. februára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.02.
7:00
+ Karol Vrábel a rodičia z oboch strán
18:00
Angela Klčovanská
Ut
18.02.
7:00
prosba o pomoc v chorobe, o Božiu milosť a za zdravie 
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
St
19.02.
7:00
za duše v očistci
18:00
Miroslav Bohuš 
Št
20.02.
7:00
+ Emília Barteková, rodičia a ostatná rodina
18:00
+ Ľuboš Daniš 
Pia
21.02.
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi,
ľub. spomienka
7:00
+ kmotrovci Imrich a Mária Bausoví a ich syn
18:00
Anastázia Čaranová
So
22.02.
Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok
7:00
+ Jarmila Snopková 
18:00
Anton a Alojzia Benkovskí a ich deti 
Ne
23.02.
7. cezročná nedeľa
7:30
za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre vnučku Andreu
Čepeň
9:00
+ Ján Korenčík a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov 
18:00
+ Jozef a Febrónia Kandeloví 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kto od poludnia 21.2. a celý deň 22.2. navštívi katedrálny chrám a nábožne sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha a splní aj ostatné podmienky, môže získať úplné odpustky.
 • V tomto týždni z dôvodu jarných prázdnin sv. omša pre prvoprijímajúce deti a birmovancov nebude.
 • Škapuliarska pobožnosť bude v nedeľu 16.02. o 16:30 hod. vo farskom kostole.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 10. do 16. februára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 10. do 16. februára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.02.
Sv. Školastiky, panny,
spomienka
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
18:00
za Božiu pomoc v chorobe
Ut
11.02.
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej,
ľub. spomienka
7:00
+ rodičia a brat Milan
18:00
Viktor, František a rodičia z oboch strán
St
12.02.
7:00
poďakovanie rodinám za pomoc v ťažkej životnej situácii a prosba o Božie milosti, pre tieto rodiny
18:00
Kamil a Terézia Tomanoví 
Št
13.02.
7:00
+ Jozef Černý a ostatná rodina
18:00
+ Juraj Janošovský a rodičia z oboch strán 
Pia
14.02.
Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy
7:00
+ Vojtech a Mária Vajdíkoví a ich deti 
18:00
poďakovanie za 70 r. života a prosba o Božiu pomoc
So
15.02.
Panny Márie v sobotu
7:00
+ Marcel Maník 
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre syna
Ne
16.02.
6. cezročná nedeľa
7:30
+ Jozef Baranovič
Čepeň
9:00
+ manžel Milan, rodičia Buranoví, sestra Mária a brat Milan 
10:30 za farníkov 
18:00
poďakovanie za 48 r. manželstva a za Božiu pomoc pre Františku a Leopolda

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kňazská rekolekcia v Dolnej Strede: kňazské rekolekcie sa uskutočnia v stredu 12.2.2020 a začnú sa spoločnou sv. omšou o 09:30.
 • Animátori eRka dávajú do pozornosti možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Aj malým darom môžeme spôsobiť veľa radosti. Na stolíku s novinami je potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka.
 • Dňa 15.02.2020 sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutoční Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov. Bližšie informácie na nástenke.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 3. februára do 9. februára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 3. do 9. februára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.02.
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,
ľub. spomienka
7:00
za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
18:00
+ Jozef a Mária Kapošoví a rodičia z oboch strán   
Ut
04.02.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Máriu
18:00
+ Michal Tuška
St
05.02.
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
7:00
za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Mariána
18:00
za Ružencové Bratstvo  
Št
06.02.
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
+ rodina Števíková
18:00
+ Miroslava Čmaradová a za deti z detskej onkológie
Pia
07.02.
1. piatok v mesiaci
7:00
za Božie požehnanie pre rodinu 
18:00
manželka Ľudmila a jej rodičia a súrodenci
So
08.02.
Panny Márie v sobotu
7:00
+ Anna Vránová
18:00
Ondrej Gemeri a rodičia 
Ne
09.02.
5. cezročná nedeľa
7:30
+ Peter Pečenacký a ostatná rodina
Čepeň
9:00
zosnulí z rodín Sojkovej a Morongovej
10:30 za farníkov 
18:00
+ rodičia Turoňoví a Koniarikoví

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie streda, štvrtok a piatok od 16:00 a vopred úprimné Pán Boh odmeň za dary počas prvopiatkovej potravinovej zbierky.
 • Svätoblažejské požehnanie: bude udeľované spoločne po sv. omšiach v pondelok 3.2.2020.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 27. januára do 2.fabruára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. januára do 2. februára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.01.
7:00
+ Ladislav Nádaždy
18:00
Edita Šuláková a ostatná rodina
Ut
28.01.
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
+ Mária Kramárová, rodičia z oboch strán a brat Rudolf
18:00
prosba o Božie milosti a ochranu pre blížneho, ktorý mi pomohol v núdzi 
St
29.01.
7:00
+ Ján a Šarlota Endresoví 
18:00
Mária a Jozef Valenčíkoví 
Št
30.01.
7:00
za duše v očistci 
18:00
+ manželia Jozef a Febrónia Kandeloví 
Pia
31.01.
Sv. Jána Bosca, kňaza,
spomienka
7:00
+ Kvetka Halinárová a syn Štefan
18:00
Jozef Kabát a rodičia z oboch strán 
So
01.02.
Panny Márie v sobotu
10:00
+ Jozef Čajka a manželka Mária
18:00
Jaroslav Farský
Ne
02.02.
4. cezročná nedeľa
Obetovanie Pána Hromnice,
sviatok
7:30
+ rodičia Ján a Františka Ďurišoví a ich deti
Čepeň
9:00
+ Augustín Viskup, syn Drahomír a starí rodičia z oboch strán 
10:30 za farníkov 
18:00
+ František Pinke 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.
 • Sv. omša v utorok večer o 18:00 bude už pre prvoprijímajúce deti.
 • Slávenie Fatimskej soboty: v sobotu 01.02. začne o 09:00 modlitbou posvätného ruženca a bude pokračovať sv. omšou a Eucharistickým požehnaním. 
 • Požehnanie sviec na sviatok Obetovania Pána: požehnanie sviec bude pri sv. omšiach o 9:00 v Čepeni a o 10:30 vo farskom kostole. Prosíme, aby ste si priniesli sviečky a zabezpečili ich proti odkvapkávaniu vosku na lavice a koberec.
 • Na budúcu nedeľu 02.02. bude sv. omša so spevokolom za účasti detí o 10:30 hod.
 • Dátumy 1. sv. prijímaní v našej farnosti v tomto roku 2020: 10.5. CZŠ sv. Cyrila a Metoda, 17.5. ZŠ J. A. Komenského a 24.5. ZŠ J. Fándlyho.
 • Sem

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
No zlo v skutočnosti neexistuje, pane, aspoň nie samo o sebe. Zlo je absenciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je to slovo, ktorým chcel človek vyjadriť nedostatok Boha. Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsledkom toho, keď človek nemá dostatok Božej lásky. Božia láska je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie je teplo a tma, keď tu nie je žiadne svetlo.
Albert Einstein