FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 3. mája do 9. mája 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 125
 • 01 máj
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. mája 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.05.
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
7:00
Za + súrodencov Jožka, Ernesta a Melanku 
18:00
Za + Štefana a Máriu Ležovičových a starých rodičov z oboch strán   
Ut
04.05.
Sv. Floriána, mučeníka
7:00
Poďakovanie za  pomoc v ťažkej chorobe a dožitých 80 rokov 
18:00
Za + Antona a Janu Kalinayových a brata Ladislava  
St
05.05.
7:00
Za + Jaroslava Baša a rodičov z oboch strán 
18:00
Za ružencové bratstvo  
Št
06.05.
7:00
Za + Martu Benovú 
18:00
Poďakovanie za dožité jubileum a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc aj pre celú rodinu  
Pia
07.05.
Prvý piatok v mesiaci máj
7:00
Za + Štefana Holienčíka a rodičov a starých rodičov z oboch strán 
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Melániu   
So
08.05.
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
17:00 Na úmysel celebranta 
18:00
Za + manžela Františka Kvočeru, za rodičov z oboch strán a za strýčka Jozefa 
Ne
09.05.
6. veľkonočná nedeľa
7:30
Za + Rozáliu Pastyrykovú 
9:00 Na úmysel celebranta 
Čepeň
9:00
Za + rodičov Malíkových 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Máriu a Ladislava Hermanových 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 19. 4. 2021, sú obnovené verejné sv. omše, ale zatiaľ s obmedzeniami: 
 • 1. Kostol môže byť zaplnený tak, aby vychádzalo 15 m2 na osobu - u nás to znamená možnosť sedieť v každej druhéj lavici a po krajoch.
 • 2. Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
 • 3. Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, rezervujeme 6 miest.
 • 4. V kostole je potrebné použiť dezinfekcia rúk a prekryť dýchacie cesty. 
 • 5. Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
 • 6. Prosíme, aby ste pri vstupe rešpektovali usmernenia usporiadateľov.  
 • Z dôvodu obmedzení dopĺňame sv. omše v sobotu večer (o 17:00) a v nedeľu (o 9:00 v kaplnke aj v kostole). Účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok zatiaľ ešte nie je povinná.
 • Úradné hodiny v kancelárii v tomto týždni budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok. Naďalej pokračujeme v stavebných úpravách vstupnej časti  farskej budovy, preto odporúčame, podľa možnosti, vybaviť záležitosti telefonicky na telefónnom čísle RKFÚ 031/789 28 67.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme pol hodinu pred svätými omšami, v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 hod.   
 • V mesiaci máj sa budeme modliť pred sv. omšou, po modlitbe sv. ruženca, Loretánske litánie. Preto ruženec začíname už o 17:20 hod. Tiež povzbudzujeme veriacich, aby sa zapojili do májovej ružencovej reťaze ku ktorej pozval celú Cirkev pápež František. Cieľom je spojiť sa v modlitbe za ukončenie kononakrízy a obnovenie života v spoločnosti. 
 • V rámci bezprostrednej prípravy na 1.sv. prijímanie detí bude v utorok o 16:30 sv. omša pre deti zo ZŠ Komenského. Môže sa na nej zúčastniť jeden rodič spolu s dieťaťom. Účasť je nevyhnutná. V ďalšom týždni budú sv. omše pre deti zo ZŠ Fándlyho. Termíny 1. sv. prijímania zatiaľ neurčujeme, budú závisieť od epidemiologickej situácie a od pripravenosti detí.  
 • Na prijatie sviatosti birmovania sa budú na budúci školský rok sa  pripravovať dva ročníky (terajší deviataci a ôsmaci). V priebehu mája rozdáme záujemcom prihlášky.
 • Kurz pre snúbencov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva sa uskutoční v sobotu 15. mája 2021 formou on-line. Prihlasovací formulár nájdete na našej farskej stránke.
 • Farská charita koná pravidelnú prvopiatkovú zbierku trvanlivých potravín, ktoré je možné vložiť do koša pri krstiteľnici. Za všetky milodary Pán Boh zaplať.
 • Minulú nedeľu sme mali zbierku na seminár. Pre potreby Kňazského seminára v Bratislave sme poslali 1.030,- eur.   

 

 
 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 26. apríla do 2. mája 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 204
 • 22 apr
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. apríla do 02. mája 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.04.
7:00
Prosba za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie, Matky dobrej rady, do ďaľších rokov života pre nášho pána dekana
18:00
Za + Michala Tušku  
Ut
27.04.
7:00
Za + manželov Kochanových 
18:00
Za + manžela Karola a syna Mariána Kopála  
St
28.04.
Sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu, kňaza
7:00
Za + Františka Čeméza 
18:00
Za + Jozefa Jakuba  
Št
29.04.
Sv. Kataríny Sienskej, panny  a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
7:00
Za + Irenu a Jozefa Ternénjových a starých rodičov 
18:00
Za + Annu Gaálovú a manžela Júliusa  
Pia
30.04.
Sv. Pia V., pápeža
7:00
Za + Františka a Máriu Ondruškových 
18:00
Za + Sabo Gejzu  
So
01.05.
Sv. Jozefa, robotníka
10:00
Fatimská sobota 
17:00 Na úmysel celebranta 
18:00
Za + Tatianu Čelkovú  
Ne
02.05.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
Za + manželov Gajdošových, rodičov a dcéru Moniku 
9:00 Za Boží dotyk a uzdravenie pre mamu a za pokoj a lásku v rodinu 
Čepeň
9:00
Za + starých rodičov Tulisových 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + manžela Jozefa a vnuka Martinka, za rodinu Slobodovú, Balážovú, Pucheľovú a Kurucovú

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 19. 4. 2021, sú obnovené verejné sv. omše, ale zatiaľ s obmedzeniami: 
 • 1. Kostol môže byť zaplnený tak, aby vychádzalo 15 m2 na osobu - u nás to znamená možnosť sedieť v každej druhéj lavici a po krajoch.
 • 2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
 • 3. Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, rezervujeme 6 miest. (prvé dve lavice na ľavej strane).
 • 4. V kostole je potrebné naďalej zachovávať epidemiologické opatrenia, tzn. dezinfekcia rúk pri vstupe a prekrytie dýchacích ciest. 
 • 5. Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
 • 6. Prosíme, aby ste pri vstupe rešpektovali usmernenia usporiadateľov.  
 • Z dôvodu obmedzení dopĺňame sv. omše v sobotu večer (o 17:00) a v nedeľu (o 9:00 v kaplnke aj v kostole). Účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok zatiaľ ešte nie je povinná. Pred sv. omšami od pondelka do soboty budeme vysluhovať sviatosť zmierenia. 
 • Kaplnka v Čepeni je v súčasnosti odpojená od prívodu el. energie, riešime možnosť pripojenia na nový transformátor. Zatiaľ budeme používať elektrocentrálu. Chceme sa poďakovať za zapožičanie elektrocentrály.
 • Začíname bezprostrednú prípravu na 1.sv. prijímanie detí 3. ročníka. Z toho dôvodu bude v utorok o 16:30 sv. omša pre deti z CZŠ sv. Cyrila a Metoda. Môže sa na nej zúčastniť jeden rodič spolu s dieťaťom. Účasť je nevyhnutná. Postupne by sme mali sv. omše aj pre ďalšie školy. Termíny 1. sv. prijímania zatiaľ neurčujeme, budú závisieť od epidemiologickej situácie a od pripravenosti detí.  
 • Prípravu na prijatie sviatosti birmovania sme kvôli koronakríze zatiaľ  nezačali. Preto na budúci školský rok sa budú pripravovať dva ročníky (terajší deviataci a ôsmaci). V priebehu mája rozdáme prihlášky a podľa možností s prípravou by sme začali už v mesiaci jún.
 • Fatimská sobota bude na sviatok sv. Jozefa, robotníka, v sobotu 1. mája. Zčíname o 9:00 hod. Večeradlom a pokračujeme o 10:00 hod. sv. omšou.
 • Vzhľadom na to, že robíme stavebné úpravy vstupnej chodby a kancelárie vo farskej budove, v tomto týždni nebudú úradné hodiny v kancelárii. V prípade potreby nám volajte na telefónne číslo RKFÚ 031/789 28 67.
 • Dnes máme Nedeľu dobrého pastiera, kedy prosíme za nové duchovné povolania a tiež konáme zbierku na kňazský seminár.   
 • Včera sme mali brigádu okolo kostola. Uložili sme nové potrubie na odpad vody z kostola a tiež kábel na pripojenie na internet z fary do kostola. Vybrali sme pne z vypílených stromov a upravili okolie. Ďakujeme všetkým brigádnikom za pomoc, za zapožičanie techniky a za zasponzorovanie materiálu. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 19. apríla do 25. apríla 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 300
 • 17 apr
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 19. do 25. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.04.
7:00
Za + blízkych príbuzných 
18:00
Za + manželov Zungovských   
Ut
20.04.
7:00
Na úmysel 
18:00
Za + Petra Toškov, jeho rodičov a súrodencov  
St
21.04.
7:00
Za + rodičov Margitu a Štefana Súdinových a súrodencov Máriu, Štefana, Jozefa a Ľudmilu 
18:00
Na poďakovanie
Št
22.04.
7:00
Za + Rudolfa a rodičov z oboch strán  
18:00
Poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc a pomoc Panny Márie pre celú rodinu  
Pia
23.04.
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
7:00
Za + Mariána Slobodu a rodičov Tisoňových a Slobodových 
18:00
Za + Máriu Morongovú, manžela Karola a Irenu a Michala Beňuša   
So
24.04.
Sv. Juraja, mučeníka
7:00
Za + Juraja Lukáča a rodičov z oboch strán 
17:00  Na úmysel celebranta
18:00
Za skautov  
Ne
25.04.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre synov Marka a Milana
9:00 Za + Jána Vyvodíka 
Čepeň
9:00
Za + Pavla a Irenu Fraňových, rodičov z oboch strán a dcéru Emíliu 
10:30 za farníkov 
18:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 30 rokov manželstva 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od pondelka 19. apríla 2021, budú obnovené verejné sv. omše na území SR, aj keď zatiaľ v obmedzenom režime:
  1. Kostol môže byť zaplnený tak, aby vychádzalo 15 m2 na osobu - u nás to vychádza tak, že bude obsadená každá druhá lavica a v jednej lavici po krajoch môžu sedieť dve osoby.
  2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
  3. Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, rezervujeme 6 miest. (prvé dve lavice na ľavej strane).
  4. V kostole je potrebné naďalej zachovávať epidemiologické opatrenia, tzn. dezinfekcia rúk pri vstupe a prekrytie dýchacích ciest. 
  5. Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
  6. Prosíme, aby ste pri vstupe do kostola rešpektovali usmernenia usporiadateľov. 
 • Sv. omše budú bývať v riadnom čase ako to bolo pred obmedzením. Navyše dopĺňame sv. omše v sobotu večer (o 17:00) a v nedeľu (o 9:00 v kaplnke aj v kostole).  Z toho dôvodu online sv. omše cez internet už nebudú vysielané. Ďakujeme našim technikom za ich službu pre celé farské spoločenstvo. Účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok zatiaľ ešte nie je povinná. Pred sv. omšami od pondelka do soboty budeme vysluhovať sviatosť zmierenia.
 • Vo štvrtok obnovujeme adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 • Vzhľadom na to, že robíme stavebné úpravy vstupnej chodby a kancelárie vo farskej budove, v tomto týždni nebudú úradné hodiny v kancelárii. V prípade potreby nám volajte na telefónne číslo RKFÚ 031/789 28 67.
 • Na budúcu nedeľu máme Nedeľu dobrého pastiera, kedy prosíme za nové duchovné povolania a tiež konáme zbierku na kňazský seminár.   
 • Ďakujeme brigádnikom za úpravu okolia kostola a na fare.
 • Ďakujeme tiež všetkým dobrodincom za milodary na kostol a na potreby charity. Na charitu milodary činili spolu 260,- eur.
 • Niektoré deti a mládežníci sa zapojili do charitatívnej akcie Pôstna krabička. V priebehu týždňa môžete priniesť Pôstne krabičky do kostola a potom spoločne pošleme milodar za farnosť pre chudobné deti v Afrike.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa na štúdium katolíckej teológie do 30. apríla 2021. Magisterské štúdium dennou formou je určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, ktorí sa môžu uplatniť ako učitelia náboženskej výchovy, v pastoračných službách vo farnostiach, v duchovných redakciách masmédií či v oblasti humanitárnej a charitatívnej. Bližšie informácie sú na stránkefrcth.uniba.sk

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 12. apríla do 18. apríla 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 207
 • 10 apr
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.04.
Za duše v očistci
Prosba o Božie požehnanie a ochranu pre vnúčika Samka
Ut
13.04.
Za Helenu Klištincovú
Za + rodičov Viskupových a súrodencov
St
14.04.
Za + rodičov Turoňových a rodičov Koniarikových a vnučku Mirku Čmaradovú 
Za Tomáša, Jožka a Silviu, a deti za zdravie a Božiu pomoc pre nich a pre ich rodiny
Št
15.04.
Za zdravie a Božiu pomoc a za požehanie pre celú rodinu
Za + rodičov Blahových, deti, nevestu a starých rodičov z oboch strán  
Pia
16.04.
Prosba o Božiu ochranu a požehnanie pre všetky deti a mládež v meste Sereď 
Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika a Margitu, rodičov z oboch strán a ostatných členov rodiny  
So
17.04.
Za + rodičov Adalberta a Jolanu Javorových a ich rodičov 
Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Marka
Ne
18.04.
3. veľkonočná nedeľa
Poďakovanie ze zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
 
10:30 Za farníkov (online prenos svätej omše)
Za + Jozefa a Máriu Ďurišových a rodičov z oboch strán  

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. V súčasnosti je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. Pozorujeme, že situácia sa rapídne zlepšuje, veríme, že v krátkom čase budú obnovené verejné sv. omše.  
 • Na  Nedeľu Božieho milosrdenstva (čiže dnes) bude kostol  otvorený  od 16:00 do 19:00 hod. na tichú modlitbu, bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva SR.
 • Zo zbierky pri  Božom hrobe na udržiavanie posvätných miest vo Svätej zemi sme poslali 1.235,- eur. Tiež ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary na kostol, Boží hrob v kostole a na potreby charity.
 • Dnes o 12:00 hod. zaznejú zvony, ktoré nás pozvú k modlitbe  za duše všetkých zomrelých na ochorenie Covid-19.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa na štúdium katolíckej teológie do 30. apríla 2021. Magisterské štúdium dennou formou je určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, ktorí sa môžu uplatniť ako učitelia náboženskej výchovy, v pastoračných službách vo farnostiach, v duchovných redakciách masmédií či v oblasti humanitárnej a charitatívnej. Bližšie informácie sú na stránkefrcth.uniba.sk.
 • Nahlásené úmysly sv. omší slúžime denne pri súkromných sv. omšiach. Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí. Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do18:00.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárii budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 5. apríla do 11. apríla 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 211
 • 03 apr
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 5. do 11. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.04.
Veľkonočný pondelok
 Na úmysel ordinára
10:30
Za obrátenie a Božiu pomoc  pre rodinu a za + švagrinu Annu a ostatných + z rodiny z oboch strán (online prenos svätej omše)
Ut
06.04.
Za + Martu a Martina Macúšových, starých rodičov a krstného otca 
Za + z rodiny Golejovej a Penciakovej  
St
07.04.
Za + starých rodičov Máriu a Jozefa Antalových   
Za ružencové bratstvo 
Št
08.04.
Za duše v očistci 
Za + rodičov Klištincových a Milana   
Pia
09.04.
Za + Etelu, Ladislava, Karola, Ivana a Katarínu 
Za + rodičov, manžela a súrodencov  
So
10.04.
Prosba o Božie milosrdenstvo pre Martu
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 
Ne
11.04.
2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
Prosba o Božie požehnanie a pomoc pro príležitosti 65. roku života p. kostolníka (v Čepenskej kaplnke)
10:30 za farníkov (online prenos svätej omše)
Za + Agnešu Rajnincovú a súrodencov

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje uvoľňovanie, resp. sprísňovanie opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19. Na základe toho je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. Pozorujeme, že situácia sa rapídne zlepšuje, veríme, že v krátkom čase budú obnovené verejné sv. omše. V prípade zmeny vás budeme hneď informovať. 
 • Vysluhovanie sv. spovede pre tých, ktorí nemali možnosť vyspovedať sa do Veľkej noci: v utorok až piatok od 8:00 - 9:00 a 17:00 - 18:00 hod.
 • Na  Veľkonočnú nedeľu (čiže dnes) bude kostol  otvorený  od 16:00 do 19:00 hod. na tichú modlitbu, bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva SR.
 • Nahlásené úmysly sv. omší naďalej slúžime denne pri súkromných sv. omšiach.
 • Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí.
 • Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do 18:00 hod.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárii budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.
 • Ohlášky. Dvaja bohoslovci z našej farnosti, Peter Sklenár v bratislavskom seminári a Mikuláš Šurín v nitrianskom seminári sú už v 5. ročníku bohoslovia, tzn. že by mali byť v lete vysvätení na diakonov. Z toho dôvodu sa robia pred diakonskou vysviackou ohlášky. Z nitrianskeho seminára sme ich už dostali. Ohlášky sa týkajú sa bohoslovca Mikuláša Šurína, syna Štefana a Ľubice r. Vladovičovej, zo Športovej ul. v Seredi. Kto by vedel na o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Poďakovanie všetkým, ktorý ste sa podieľali na príprave slávenia Veľkej noci v našej farnosti, či už to bolo upratovanie kostola, príprava Božieho hrobu, príprava a účasť liturgie trojdnia, technické zabezpečenie vysielania, služba pri Božom hrobe, upratovanie areálu kostola a farskej budovy, za vaše milodary aj za veľkonočné jedlá, ktorými ste nás obdarili - za všetkých bola obetovaná sv. omša na Bielu sobotu. Tiež chceme vyzdvihnúť disciplinovanosť a trpezlivosť veriacich s akou ste prichádzali na tichú modlitbu k Božiemu hrobu a počas vysluhovania sv. spovede.
 • Všetkým farníkom vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou od zmŕtvychvstalého Pána.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67