FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Tradičný deviatnik netradične

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 22. december 2018, 12:34
  • Napísal: Monika Cehláriková
  • 22 dec

19. decembra o 18:00 hod. sa konala v čepenskej kaplnke pobožnosť „Panna Mária hľadá prístrešie po pútnických miestach“. Vychádza z tradičnej pobožnosti /obraz svätej rodiny putuje po rodinách/, ktorá je známa aj v našej farnosti a mnohí si ju konajú už veľa rokov. Náplň je tá istá – adventné piesne, pieseň „Kto klope tam“, modlitba sv. ruženca, loretánske litánie a malé pohostenie.

Nová myšlienka tohto netradičného deviatnika je v tom, že svätá rodina putuje po našich diecéznych pútnických miestach, z kostola do kostola a hľadá prístrešie, no nie po rodinách „malých“, ale po rodinách „veľkých“ – našich farských spoločenstvách.

Podľa slov organizátorky tohto deviatnika, v niektorých farnostiach už táto predvianočná pobožnosť zanikla a toto bola dobrá príležitosť na oživenie tejto tradície.

Obraz svätej rodiny sme prijali z farnosti Trnava a vo štvrtok 20. decembra bol vystavený k úcte v našom kostole, odkiaľ sme ho preniesli do kostola vo Vinohradoch nad Váhom.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí pomohli toto stretnutie pripraviť a to aj tak, že vyšli zo svojho „malého spoločenstva“ a vďaka tomu sme mohli zažiť „veľké spoločenstvo“.

Prosme svätú rodinu, aby naše srdcia boli otvorené pre všetkých ľudí, ktorí sú okolo nás a potrebujú našu pomoc a podporu.

rsz pc199199rsz pc199200rsz pc199208rsz pc199214rsz pc199221rsz pc199228rsz pc199232rsz pc199233rsz pc199234rsz pc199235rsz pc199229rsz 1pc199230rsz pc199238rsz pc199240