FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Vaše 2% sú malý darček pre viac radosti

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 02. marec 2019, 16:06
  • Napísal: Andrej Macho
  • 23 feb

eRko-HKSD sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.

Ak chcete nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodnite sa pre eRko:

…aby deti a ich animátori robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve. Približne 7 000 detí a mladých sa pravidelne schádza na stretkách po celom Slovensku a každoročne objavujú nové dobrodružstvá na 130 táboroch.

…aby deti objavovali svet s priateľmi, čítali a porozumeli. Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 28 rokov. 

…aby sme prinášali do rodín radostnú vianočnú zvesť a učili sa solidarite s núdznymi. Vďaka koledníckej akcii Dobrá novina podporilo eRko v minulom roku viac ako 25 rozvojových projektov pre núdznych v Afrike.

...aby sa animátori zúčastňovali na akreditovanom vzdelávaní a poskytovali tak deťom kvalitný celoročný program.Uvedomujeme si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa mladých ľudí, ktorí sa deťom venujú.

 

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

2 % z dane fyzických osôb

Ak si zamestnanec, výška tvojich 2% z dane je aspoň 3 €, môžete ich poukázať eRku do 30.4.2019.

3 % z dane dobrovoľníkov

Ak si vykonával/a dobrovoľnícku činnosť v roku 2018, a to aspoň 40 hodín, môžeš na základe potvrdenia organizácie, v ktorej si dobrovoľníčil dať až 3% z dane do termínu 30.4.2019.

2 % z dane firiem

Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní do 30.3.2019.

1 % z dane firiem

Pokiaľ firma nedarovala v roku 2018 žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní do 30.3.2019.

Aby bola Vaša čiastka dane poukázaná priamo na činnosť eRka v Seredi, môžete nám poslať na email ( andrej@erko.sk 
oskenované tlačivo Vyhlásenia o poukázaní dane, ktoré odovzdávate na daňový úrad spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

TLAČIVÁ A VIAC BLIŽŠÍCH INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.erko.sk/zapad/2percenta/ 

Web eRka v Seredi: www.sered.erko.sk

Hlavný web eRka: www.erko.sk

dakujeme2