FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Rozbiehame 15. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 29. október 2017, 13:27
  • Napísal: Andrej Macho
  • 28 okt

FZ sviecka 660x200Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti, ktorý sa rozbieha v týchto dňoch už po pätnásty raz s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a ktoré môžeme s prosbami zveriť milosrdnému Božiemu Srdcu. Kampaň má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. V modlitbách chceme pamätať na rodiny týchto detí i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty, aby zmenili svoj postoj. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. Už overenou peknou tradíciou Sviečky za nenarodené deti v tomto smere sú „Večery milosrdenstva“, ktoré sú organizované v spolupráci s Radou KBS pre rodinu.

Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov. K dispozícii sú dva druhy sviečok – plastová, ktorú si je možné kúpiť za 1 € a sklenená vonná sviečka, ktorú ponúkame za 4 €. Ich kúpou v rámci oficiálnej verejnej zbierky vo farnosti, škole alebo spoločenstve podporíte pro-life a pro-family projekty zamerané na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách, poradenské služby, vzdelávacie a osvetové aktivity, či profesionalizáciu pro-life odborníkov v sociálnej, právnej, psychologickej a iných oblastiach. „Peniaze, ktoré sú takýmto spôsobom vyzbierané, sú hlavným zdrojom financovania všetkých týchto a mnohých ďalších aktivít v prospech života. Zo srdca ďakujeme za každý príspevok, ktorý nám umožní šíriť skutočné hodnoty a pomáhať tam, kde je to potrebné,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, organizátorka tejto kampane. 
Verejná zbierka (MVSR_povolenie verejnej zbierkysa oficiálne začína 1. októbra 2017 a potrvá do 5. septembra 2018.

Od 1. októbra 2017 počas celého trvania verejnej zbierky môžete kampaň Sviečka za nenarodené deti podporiť aj špeciálnymi darcovskými SMS-správami, takzvanými DMS-kami. Stačí poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Odoslanie správy cez ktoréhokoľvek mobilného operátora (O2, Orange, Telekom) je spoplatnené sumou 2 eurá. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

sviecka letacik A6 SK page 002