FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Vaše 2% - naša šanca vyčariť úsmev deťom

  • Ostatná aktualizácia: piatok, 17. február 2017, 11:32
  • Napísal: Andrej Macho
  • 17 feb

2per17 erkoeRko-HKSD sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.
Ak chcete nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodnite sa pre eRko:

…aby deti robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve detí. Dobrovoľníci eRka vedú pravidelne stretká pre 8000 detí v 250 obciach Slovenska.

…aby deti objavovali svet s priateľmi, čítali a porozumeli. Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 26 rokov.

…aby deti prinášali do rodín radostnú vianočnú zvesť a učili sa solidarite s núdznymi. Vďaka koledníckej akcii Dobrá novina podporilo eRko v minulom roku viac ako 30 rozvojových projektov pre núdznych v Afrike.

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

2 % z dane fyzických osôb

Ak si zamestnanec, výška tvojich 2% z dane je aspoň 3 €, môžete ich poukázať eRku do 30.4.2017.

3 % z dane dobrovoľníkov

Ak si vykonával/a dobrovoľnícku činnosť v roku 2016, a to aspoň 40 hodín, môžeš na základe potvrdenia organizácie, v ktorej si dobrovoľníčil dať až 3% z dane do termínu 30.4.2017.

2 % z dane firiem

Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní do 30.3.2017.

1 % z dane firiem

Pokiaľ firma nedarovala v roku 2016 žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní do 30.3.2017.

Identifikačné údaje eRka

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00605093

Pošlite 2% na stredisko: http://erko.sk/2percenta/
P
ošlite 2% do Územia Západ: 
http://zapad.erko.sk/2percenta/

V
IAC O ČINNOSTI V SEREDI: http://www.sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko
www.sered.fara.sk/erko

 

dakujeme