FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 29. júna do 5. júla 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29.júna do 5. júla 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.06.
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
7:00
+ Pavol Vrávnik a rodičia
16:00 Za Božiu pomoc pre vnuka Petra
18:00
Za farníkov
Ut
30.06.
.
7:00
Za zosnulých, na ktorých si nik menovite nespomína
    8:30 Te Deum CZŠ
18:00
Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
St
01.07.
.
7:00
+ Rudolf Deák
18:00
Za ružencové bratstvo
Št
02.07.
Návšteva Panny. Márie, sviatok
7:00
+ Prosba o dar sv. krstu pre vnuka Eliota a za dar viery  a Božiu pomoc pre neho a pre jeho rodičov
18:00
 Miroslav Náhlik a rodičia z oboch strán
Pia
03.07.
Svätý Tomáš apoštol, sviatok
7:00
+ Bernardína Kolná
18:00
 Mária Hrevušová
So
04.07.
Fatimská sobota
10:00
Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00
 Anna  a Ján Šilhároví a sestra Adela
Ne
05.07.
Svätého Cyrila a Metoda, slávnosť
7:30
+ Cyril a Mária Bukovskí
Čepeň
9:00
+ Mária a Jozef Horskí, syn Jozef a nevesta Anna
10:30 za farníkov 
18:00
+ manželia Králechoví a syn

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • V pondelok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Úplne odpustky môže získať ten kto používa predmet  /ruženec, škapuliár a podobne/ požehnaný pápežom alebo biskupom, alebo ak v tento deň navštívi  niektorú baziliku    alebo katedrálu a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, pri splnení aj ostatných podmienok.
  • V utorok bude  vo farskom kostole sv. omša aj o 8:30, ktorá bude ďakovnou sv. omšou CZŠ na konci školského roka. Modlitba  poďakovania - Te Deum - , bude za školy celej farnosti.
  • V stredu po sv. omši bude stretnutie  členov spolku sv. ruženca.
  • V tomto týždni je prvý piatok.  Prosíme o potravinovú pomoc pre chudobných.  Sv. zmierenia bude v stredu, štvrtok a v piatok od 16:00.
  •  Fatimskú sobotu začneme sláviť o 9:00 sv. ružencom.
  • Sereďská  Občianská iniciatíva " Z čiernej na zelenú " , sa v mene celého mestra Sereď a okolia   zasadzuje za odstránenie skládky lúženca, kopca nebezpečného  odpadového materialu po Niklovej hute, ktorý ohrozuje životné prostredie   za hranice  miestného regiónu. Snažia sa o to aj formou petície nás obyvateľou, aby  vláda Slovenskej republiky promptne riešila tento problém. Byť ľahostaní k ochrane životného prostriedia  nazval aj pápež František   závažným moralným problémom, ktorý patrí do vyznania hriechov.  Ako kresťania  máme  prví chrániť a zveľaďovať Božiu dielo, prírodu, ktorá je miestom nášho pozemského života.  Preto sú na stolíku pri novinách  Petičné hárky.  Vezmite si z nich domov, podpíšte  a dajte podpísať   aj rodine, priateľom a známym. Podpísané ich na budúcu nedeľu položte naspäť na stolík pri novinách.   Bližšia formácia je aj na nástenke. Ďakujeme, že nie ste ľahostaní a  máte záujem o životné prostredie  pre vás a vaše deti.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67