FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 10. mája do 17. mája 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. mája 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.05.
7:00
za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
18:00
na úmysel modlitieb matiek
Ut
12.05.
7:00
+ Stanislava, Ján, Milan a ich rodičia
18:00
+ Ondrej, Jozef a Vladimír 
St
13.05.
7:00
za obrátenie hriešnikov
18:00
+ František Kvocera a rodičia Štrbkoví, Kvoceroví a ich rodičia
Št
14.05.
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
7:00
za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
18:00
+ starí rodičia Cakoví a syn Viliam
Pia
15.05.
7:00
+ Júlia Bodišová a jej deti
18:00
+ Mons. Dominik Tóth, Ferdinand Javor a Ladislav Čery
So
16.05.
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
7:00
+ Mária Slováková a rodičia z oboch strán
18:00
 Jozef Valaský
Ne
17.05.
6. veľkonočná nedeľa
7:30
+ manželia Eva a Michal Kubaloví, syn Michal a sestra Margita
Čepeň
9:00
+ rodičia František a Sidónia Holíkoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov 
18:00
+ Richard Valný

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Májová pobožnosť v rodinách: Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.
    Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200425004
  • História májovej pobožnosti: Mesiac máj je mariánsky mesiac. Májová mariánska úcta má v cirkvi dávne korene a odvoláva sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami. Prvé májové oslavy Panny Márie sú evidované z 12. storočia zo Španielska, Francúzska a Nemecka. Medzi ďalšie tradičné mariánske modlitby patrí chválospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý spievala podľa Lukášovho evanjelia sama Panna Mária. V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame... . Najrozšírenejšia mariánska modlitba Zdravas Mária vznikala postupne a dnešnú podobu dostala v 14. storočí. Dnes je neodmysliteľnou súčasťou ruženca, kde sa opakuje 50-krát, striedaná po tzv. desiatkoch inými modlitbami. Na oficiálnu cirkevnú pôdu prenášali mariánsku úctu z ľudového prostredia najmä jezuiti, a to predovšetkým v revolučných a vojnových rokoch 18. storočia. Keď pápež Pius VII. v roku 1815 obohatil mariánske pobožnosti aj odpustkami, rozšírili sa ešte viac.
    Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200430002
  • Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
    Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Je pre nich k dispozícii ranná sv. omša o 7:30 v nedeľu a cez týždeň rovnako ranné sv. omše vo farskom kostole o 7:00 hod.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67