FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 25. júla do 31. júla 2022

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. júl 2022
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.08.
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
18:00
Prosba za dar obrátenia pre Jakuba 
Ut
26.08.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 
18:00
+ švagrinu Annu Buchovú a ostatnú rodinu Buchovú, Morongovú a Vojtkovú
St
27.08.
Sv. Gorazda a spoločníkov 
18:00
+ Jána Holíka
Št
28.08.

18:00
+ Dušana Forgáča
Pi
29.08.
Sv. Marty, Márie a Lazára
18:00
 Helenu Prívozníkovú a manžela Štefana
So
30.08.

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

7:00
+ Boženu Matyášovú
18:00
+ manžela a rodičov z oboch strán
Ne
31.08.
18. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
+ Boženu Kupkovú
Čepeň
9:00
+ Jána a Helenu Janusových, syna Pavla a Máriu a Jozefa Straňákových
10:30
Za farníkov
 
18:00
+ manžela Jána a Annu a rodičov z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Na dnešnú nedeľu 24. júla pripadá 2. svetový deň starých rodičov a seniorov. Sv. Otec František vo svojom povbudení starým rodičom a seniorom vychádza zo žalmu č. 92 "Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie." (Ž 92, 15) a zdôrazňuje, že starí ľudia majú dôležité miesto pre život Cirkvi a celej spoločnosti. 
  • Na stolíku je najnovšie číslo časopisu Milujte sa! Je možnosť zakúpiť si ho za dobrovoľný príspevok. Tiež je možnosť zobrať si bezplatný informačník katolíckeho internetového  Rádia Mária Slovensko s programom na prázdniny. (www.radiomaria.sk)
  • Najbližšia príprava snúbencov v Pastoračnom centre  v Šintave sa uskutoční v piatok 23.9. od  17:00 hod. a v sobotu 24.9. od 9:00 do 17:00 hod. Prihlasuje sa cez webovú stránku našej farnosti.
  • V nedeľu sa skončil 3. turnus skautského tábora. Účastníci ďakujú za modlitby a zároveň ďakujeme všetkým vedúcim skautského tábora za službu pre deti a mládež našej farnosti.
  • V týždni sme dokončili práce na altánku v záhrade fary, ktorý bude slúžiť na farské aktivity. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili vypracovaním projektu a tiež pomocou pri stavbe altánku.
  • Cez budúci víkend je celoslovenské stretnutie mládeže T 22 v Trenčíne. Niektoré podujatia sú aj pre širokú verejnosť. V sobotu 30. júla od 15:00 hod. bude na námestí v Trenčíne program EXPO POVOLANÍ, kde bude  možnosť dozvedieť sa viac o kláštoroch, reholiach, hnutiach, komunitách či kňazských seminároch, ale taktiež o povolaní do manželstva. Naše sestričky cyrilometodejky majú tri miesta v aute voľné a pozývajú dievčatá z našej farnosti na toto podujatie. V nedeľu 31. júla je potom PÚŤ NA SKALKU, ktorá sa zakončí sv. omšou o 11:00 hod.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67