FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 18. júla do 24. júla 2022

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. júla 2022
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.07.

18:00
Za + manžela Kamila, brata Stanislava a rodičov z oboch strán 
Ut
19.07.
 
18:00
Za + Viliama a Oľgu Javorových a ostatnú zomrelú rodinu 
St
20.07.
 
18:00
Prosba o zdravie o Božiu pomoc pre Annu a Mikuláša Vladovičových 
Št
21.07.

18:00
Za duše v očistci 
Pi
22.07.
 Sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00
Za ctiteľov svätej Rity, dar obrátenia v rodinách a dar živej viery pre snúbencov
So
23.07.

 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

7:00
Za + Gejzu Godályho, švagra Štefana Krajíca a + rodičov a súrodencov 
18:00
Za + rodičov Danihelových a Veselkových 
Ne
24.07.
17. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu
Čepeň
9:00
Za + Augustína Viskupa, syna Drahomíra a starých rodičov z oboch strán  
10:30
Za farníkov 
 
18:00
Poďakovanie za zdravie a Božie milosti a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu Horváthovú  

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V nedeľu 17. júla bude pred večernou sv. omšou stretnutie škapuliarskeho bratstva.
 • Najbližšia príprava snúbencov v Pastoračnom centre  v Šintave sa uskutoční v piatok 23.9. od  17:00 hod. a v sobotu 24.9. od 9:00 do 17:00 hod.
 • V piatok 22.7. sa po večernej sv. omši uskutoční pobožnosť k sv. Rite.
 • V nedeľu začína 3. turnus skautského tábora. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami. 
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.
  Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova.
  Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022.
  Podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67