FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 22. marca do 28. marca 2021

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. marca 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.03.
Za + Alenku Olosovú 
Za + Pavla Pauka  
Ut
23.03.
Na úmysel celebranta
Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 60 rokov života  
St
24.03.
Na úmysel celebranta
Na úmysel ordinára
Št
25.03.
ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
Za + rodičov Kuricových a za uzdravenie brata Ruda 
Za + Juraja Scherhaufera  
Pia
26.03.
Na úmysel celebranta
18:00
Za + Vladimíra Brédika  (online prenos krížová cesta + sv. omša)
So
27.03.
Za vyzdravenie a Božiu pomoc
Za + Helenu Súkenníkovú  
Ne
28.03.
KVETNÁ NEDEĽA
Na úmysel 
10:30 
Za farníkov (online prenos svätá omša)

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Na dnes je vyhlásená zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Svoj darom môžete poslať na účet Konferencie biskupov Slovenska IBAN: SK63 0200 0000 0035 1220 9151.
 • Na stolíku za mrežou sú poštové poukážky Trnavskej arcidiecéznej charity, keďže sme nemohli konať jarnú zbierku v kostole. Za vaše milodary Pán Boh zaplať. Tiež tam nájdete nové číslo časopisu Milujte sa.
 • Ďakujeme farníkom za pomoc so stavebnými úpravami v garáži a za úpravu jedálne na fare. 
 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje uvoľňovanie, resp. sprísňovanie opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19. V súčasnosti je Slovensko v najhoršej, čiernej zóne, to znamená, že je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. V prípade zmeny vás budeme informovať. Sväté omše NAŽIVO môžete sledovať na našej web stránke ako je to zaznačené vo farských oznamoch.
 • Nahlásené úmysly sv. omší slúžime denne pri súkromných sv. omšiach
 • Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí.
 • Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do 18:00 hod.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárií budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.
 • Modlime sa za seba navzájom, tiež za našich zdravotníkov a všetkých chorých a za skrátenie tohto utrpenia. Modlime sa v našich domácnostiach modlitbu k Panne Márii Trnavskej a k sv. Michalovi Archanjelovi za ukončenie koronakrízy.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67