FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 16. do 22. novembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. novembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.11.
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mariána 
18:00
Za + Ľuboša a syna Eduarda   
Ut
17.11.
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
7:00
Na úmysel
18:00
Za + Vojtecha Mičániho  
St
18.11.
7:00
Za + Jozefa Baloga a Martina Böhma  
18:00
Za + Rudolfa Sulaja  
Št
19.11.
7:00
Za + manžela Antonína Bucha a ostatnú rodinu z oboch strán 
18:00
Za + Jozefa Čelára  
Pia
20.11.
7:00
Za duše v očistci 
18:00
Za + Zuzanu Matejkovú a starých rodičov Bašových a Suhajových  
So
21.11.
Obetovanie Panny Márie, spomienka
7:00
Za + Jozefa a Editu Takáčových, starých rodičov Takáčových a Patóčových  
 
18:00
Za + Antonína Kalinaya, brata Štefana a rodičov z oboch strán  
Ne
22.11.
34. cezročná nedeľa
KRISTA KRÁĽA
7:30
Za + rodinu Králikovú a Vaskovú 
 
Kostol
9:00
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Milana a Marty a za Božiu pomoc a požehnanie v ďalších rokoch 
10:30 za farníkov 
18:00
Prosba o dar zdravia a Božiu pomoc pre dcéru Janku s rodinou 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Máme veľkú radosť, že od pondelka môžeme opäť vo väčšom počte byť účastní na svätej omši, a to do 50% kapacity našich kostolov. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):
  1. sv. omše môžu byť len s výlučne sediacimi veriacimi a šachovnicovým sedením - v našom kostole vedľa ľavíc rozmiestnime stoličky;
  2. Obrady krstu, sobáša a adorácia sú limitované na 1 osobu na 15 m2 (čiže v našom kostole 28 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku zachovať dvojmetrové rozostupy;
  3. je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky;
  4. osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť zakazuje. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Zvlášt veriaci rizikových skupín (seniori, chronicky chorí) by mali zvážiť účasť na sv. omši.
 • Sv. omša v nedeľu o 9:00 hod. bude dočasne v kostole - kvôli väčšej kapacite kostola a navyše je kaplnka dočasne odpojená od elektrického prúdu.
 • Dnes je 4. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Pamätajme preto dnes v našich modlitbách zvlášť na chudobných, pretože aj koronakríza privádza mnohé rodiny ku krajnej chudobe. Modlime sa preto za nich, ale aj za nás, aby sme sa vedeli podeliť, zvlášť v týchto ťažkých časoch, ktoré na nás prichádzaju.
 • Budúca nedeľa je posledná nedeľa v liturgickom roku. Zároveň je slávnosťou Krista Kráľa. Na záver svätých omší budeme sa modliť pred Sviatosťou oltárnou  modlitbu zasvätenia sa ľudského pokolenia. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať uplné odpustky. 
 • Až do konca novembra môžeme získať úplné odpustky aj pre duše v očistci. Podmienky na ich získanie nájdete na našej stránke alebo na výveske.
 • Tento týždeň sa v Trnave koná Novéna k Trnavskej Panne Márii. Od pondelka sa môžete zučastniť aj osobne. O 18:00 budú bývať sväté omše v bazilke aj katedrálnom chráme. Môžete tiež sledovať novénu naživo cez televíziu Lux alebo rádio Lumen. Program najdete aj na našej výveske.
 • Úmysly sv. omší na r. 2021 zapisujeme počas úradných hodín v utorok a štvrtok.
 • Nepretržitú modlitbovú reťaz sme zahájili v našej farnosti od novembra. Úmysly modlitieb sú: za zastavenie koronavírusu, za pokoj vo svete a za potreby našej farnosti. Záujemci sa môžu zapísať do tabuľky  cez webovú stránku farnosti.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67