FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 19. do 25. októbra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 19. do 25. októbra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.10.
privátne
+ Jolana a Ladislav Boškoví a sestra Jolana Píšiová
Prosba o  zdravie a Božiu pomoc pre Simonku 
Ut
20.10.
+ Štefana Krajica, súrodencov a rodičov
Kolomana Šoóša a rodičov z oboch strán
St
21.10.
+ Katarínu a Vendelína a rodičov z oboch strán
Ľudovíta Kubačku
Št
22.10.
Sv. Jána Pavla II., pápeža
+ Magdalénu Foróovú
Jána Búzika
Pia
23.10.
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Za rodičov Jána a Magdalénu, deti a ich rodiny
Jána a Františka a ich deti
So
24.10.
Panny Márie v sobotu
+ Martina Malicha a rodičov z oboch strán
 
 Lukáša Šulana
Ne
25.10.
30. cezročná nedeľa
+ Gejzu a Cecíliu Nagyových a rodičov z oboch strán
 
 
+ rodičov Vojtecha a Máriu Pavlovičových a rodičov z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Dnes je misijná nedeľa. Budeme sa modliť za misie a misionárov. Zbierku na misie presunieme na neskôr. 
  • Oznam pre birmovancov a ich rodičov: Dátum vysluhovania sviatosti birmovania je z dôvodu koronakrízy presunutý z 24. októbra 2020 na neurčito.
  • Zmena času. Na budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu posúva čas o jednu hodinu dozadu.
  • V prípade, že bude potrebné vybaviť na farskom úrade  nevyhnutné záležitosti, volajte nám najskôr na telefónne číslo 031/789 28 67. V prípade súrneho zaopatrovania a pohrebu nás bude zastupovať RKFÚ v Dolnej Strede, telefónne číslo 0911 111 770.

 

 

 

 

 erb dek cierny

 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. októbra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.10.
7:00
Za duše v očistci
18:00
Za + Mariána Kormanca  
Ut
13.10.
7:00
Za + rodičov Adama a Katarínu Chlebíkových a starých rodičov z oboch strán 
18:00
Za + Júliu Hochmanovú a jej matku  
St
14.10.
Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, ľub. spomienka
7:00
Za + Máriu a Jána a ich syna Jozefa Jankecha 
18:00
Poďakovanie za dar života a prosba o  ďaľšiu Božiu pomoc  
Št
15.10.
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 
7:00
Poďakovanie za dar života a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc pre dcéru, syna a vnuka
18:00
Za + Vilmu Zacharovú  
Pia
16.10.
Sv. Hedvigy, rehoľníčky, ľub. spomienka
7:00
Za + Ernesta a Margitu Scherhauferových a rodičov a súrodencov z oboch strán 
18:00
Za + Antona a Teréziu Šimových  
So
17.10.
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
Na úmysel modlitbového spoločenstva Modlitby matiek
17:00 Mimoriadna sv. omša 
18:00
Za + Richarda a Melániu Dvorských a rodičov z oboch strán  
Ne
18.10.
29. cezročná nedeľa MISIJNÁ NEDEĽA
7:30
Za + Viliama Kováčika a rodičov Kováčikových a Ferenčíkových 
9:00 Mimoriadna sv. omša 
Čepeň
9:00
Za + Helenu a Máriu 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Rudolfa a Margitu Šilhárových a rodičov z oboch strán 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Budúca nedeľa bude misijná. Budeme sa modliť za misie a misionárov. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku  bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Pán Boh nech odmení vaše modlitby a milodary. 
  • Oznam pre birmovancov a ich rodičov: Dátum vysluhovania sviatosti birmovania bude v našej farnosti v sobotu 24. októbra 2020 počas dvoch svätých omší: o 9:00 hod. 1. skupina a 10:30 hod. 2. skupina. Z dôvodu súčasných obmedzení sa na slávnosti v kostole môže zúčastniť iba birmovanec so svojím birmovným rodičom. Preskúšanie kandidátov na birmovanie sa uskutoční v tomto týždni podľa jednotlivých skupín - v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 19:00 hod. na fare. Stretnutie s rodičmi birmovancov bude v stredu 14. 10. o 19:00 hod. v kostole. Prosíme, aby prišiel od každého birmovanca len jeden rodič, aby sme neprekročili limit 50 osôb.
  • Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu chceme poprosiť lektorov, ktorí čítavajú pri svätých omšiach, aby mali rúško na tvári aj počas čítania. 
  • Chceme tiež poďakovať farníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa podujali na úlohu usporiadaľov a regulujú vstup na sväté omše. Ďakujeme aj všetkým vám, že s láskou a trpezlivosťou rešpektujete tieto nariadenia. Nech vám to všetkým dobrý Pán Boh odmení a ťažkosti s tým spojené prosím obetujme za čo najskoršie riešenie tejto situácie.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67