FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 21. do 27. septembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. septembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.09.
Sv. Matúša, apoštola, evanjelistu
7:00
za + Andrejku Nitrayovú a st. rodičov z o. s.
18:00
za + brata Alojza a manželku Violu
Ut
22.09.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc v rodine 
18:00
za + Rudolfa a rodičov z o. s.
St
23.09.
Sv. Pátra Pia  z Pietrelciny, kňaza
7:00
za + Antona Koleniča, manž. Annu, r. z o. s.
18:00
za + Františka Dreninu
Št
24.09.
7:00
za + Jána Majerníka, rod. z o. s. a súrod.
18:00
za + Máriu Sedláčkovú
Pia
25.09.
7:00
poďakovanie za Božiu pomoc pri príležitosti 90. rokov života
18:00
za + Karola Kopála, rodičov Štefana a Alžbetu a st. rodičov
So
26.09.
Panny Márie v sobotu
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana Chmuru
18:00
na úmysel spoloč. Modlitby matiek
Ne
27.09.
26. cezročná nedeľa
7:30
za + manželov Kleskeňových, Lamošových a deti
Čepeň
9:00
za + Michala a rodičov Pospíšilových 
10:30 za farníkov 
18:00
za + Helenu a Ľudovíta Dorušincových 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Celý týždeň bude v znamení prípravy a samotných slávností 1. sv. prijímania, ktoré sú v termínoch: v sobotu 26. 9. o 9:00 hod. deti z CZŠ, o 11:00 hod. deti zo ZŠ Komenského, v nedeľu o 10:30 hod. deti zo ZŠ Fándlyho. (Nácviky po, ut, st: ZŠ JAK o 15:00, CZŠ o 16:00, ZŠ JF o 19:00)  Sv. spoveď detí bude v piatok o 14:30 CZŠ, o 15:30 ZŠ JAK a o 16:30 ZŠ JF.  Brigáda rodičov na úpravu kostola a okolia bude v piatok od 8:00 hod.  Vo štvrtok pri večernej sv. omši  2 deti prijmú sviatosť krstu.  V utorok večer sv. omša za účasti detí nebude.
  • Túto nedeľu, t. j. 20. septembra, budeme robiť zbierku na Boží hrob v Jeruzaleme, ktorá je presunutá z Veľkej noci.  
  • Pobožnosť ku Škapuliarskej P. Márii bude v túto nedeľu 20.9. o 16:30 hod. vo farskom kostole.
  • Poďakovanie patrí farníkom, ktorí v priebehu týždňa pracovali na úprave areálu kostola a farskej budovy.
  • Chceli by sme pozvať mužov, ktorí by mohli pomôcť ako usporiadatelia, zvlášť pri nedeľných sv. omšiach, aby sa prihlásili v sakristii kostola.  
  • V súčasnosti sa zhoršuje epidemiologická situácia z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia Covid - 19, aj v našom okrese.  V prípade dôležitých zmien prosím sledujte našu farskú internetovú stránku. Z tohto dôvodu vás tiež prosíme o dôkladnejšie dodržiavanie hygienických opatrení pri vstupe do kostola. V prípade, že chcete  prijímať  sv. prijímanie do úst, vás prosíme, aby ste pristupovali medzi poslednými.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67