FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Sv. omša naživo Sereď 11.04.2021

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 11. apríl 2021, 07:54
  • Napísal: Kaplán
  • Návštevy: 2744
  • 11 apr

Najbližšie vysielanie sv. omše zo Serede si treba overiť vo farských oznamoch a

v danom čase sledovať na youtube kanáli: https://www.youtube.com/c/FarnosťSereď1

 

(treba si zapnúť v prehrávači zvuk)

 

 

 

 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.

Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu 
mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.

Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo 
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen


Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme 
a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných 
i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.
Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: 
Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. 
Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.
Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. 
Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. 
Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.
Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, 
v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Modlitba duchovného svätého prijímania

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Zdroj: Sv. Alfonz z Liguori