FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Svätá omša 15. novembra - naživo

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 15. november 2020, 10:45
  • Napísal: Kaplán
  • Návštevy: 93
  • 15 nov

 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.

Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu 
mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.

Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo 
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen


Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme 
a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných 
i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.
Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: 
Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. 
Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.
Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. 
Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. 
Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.
Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, 
v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen